Informasjon til alle elever som benytter skoleskyss

Ruter har nå åpnet fordøren på alle busser, og det er denne som skal benyttes ved påstigning. Elevene må lese av billetten sin på kortleser ved fører, for så å trekke bakover i bussen og finne seg en sitteplass.

Første seterad holdes for tiden stengt, men bortsett fra disse skal alle seter benyttes. Dersom det er fullt på bussen og elevene må stå skal de stå spredt og sørge for å holde avstand til andre reisende. Elevene må til enhver tid sørge for å følge gjeldende råd og retningslinjer ved reise på kollektivtransporten.

Per 11.08.2021 inkluderer dette blant annet:

  • Elevene må vise hensyn og holde en meters avstand mens de venter på bussen, samt ved av- og påstigning.
  • Dersom eleven er syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet av Covid-19 skal de ikke reise kollektivt
Til toppen