Lokal modelling European parliament

Onsdag den 25. august gjennomførte Europalinja på VG1 og resten av 1STE en lokal MEP (modelling European parliament).

Elevene fikk oppleve hvordan det er å være politiker i Europaparlamentet. Resolusjonene som ble debattert og stemt over var  1) Climate change and the environment 2) Values and rights, rule of law, security 3) Digital transformation 4) Education, culture, youth and sport. Elever fra Europalinja på VG2 og VG3 fungerte vekselvis som president. Alt foregikk på engelsk. Ansvarlige lærere var Dag Axel Kristoffersen, Malin Christina Wikstrøm og Verena Myhre.

Til toppen