Markering av Frigjøringsdagen 8. mai

Alisia Niovi Vleta fra 3STE var en av hovedtalerne.

Elever fra Jessheim vgs deltok på markering av Frigjøringsdagen 8. mai.

Markeringen ble holdt på Trandumskogen hvor 194 norske, britiske og sovjetiske fanger ble henrettet av nazistene under Andre verdenskrig. Øvre Romerike Forsvarsforening stod for arrangementet. 50 elever fra 1STG og Europalinja deltok fra Jessheim vgs.

Kransnedleggelse.

Alisia Niovi Vleta fra 3STE og Europalinja la ned krans og var en av hovedtalerne. Alisia la i sin tale vekt på at henrettelsene var et resultat av totalitært styre og ekstrem ideologi. Hun pekte på at mange av de henrettede var ungdom som fikk sine liv og sin fremtid ødelagt av krigen. Alisia avsluttet med å understreke at demokrati og menneskerettigheter ikke kan tas for gitt:

"La oss også minnes at vår frihet ikke er en selvfølge, og at vi alltid må være villige til å forsvare den. La oss hedre de som falt i kampen for frihet og rettferdighet, og la oss fortsette å arbeide for en bedre verden der alle har like muligheter og rettigheter."