Natteravner søkes

Vil du være med å gjøre en forskjell, og har tid og lyst til å gjøre nærmiljøet ditt tryggere? Vi i Natteravnene Jessheim trenger deg mellom 18 og 80 år som frivillig hos oss.

Som Natteravn er vi med på å forebygge og dempe rus-, vold-, og skadeproblematikk ved å være synlig og tilstedeværende vokse. Målet er å gjøre nærmiljøet tryggere for ungdom på kveld- og nattetid. Vi i natteravnene blander oss ikke inn i hva ungdommen gjør, men vi nærmer oss ungdommen, viser medmenneskelighet og omsorg når unge trenger det.  Tilbakemeldingene vi får på at vi er der for å passe på at de har det trygt, er utelukkende positive. Mange kjenner oss igjen der vi kommer i våre fine natteravn jakker/vester, og spør om vi har sukkertøy, noe vi ofte har.

Natteravnene på Jessheim dekker Jessheim i sin helhet. Vi er særlig å se i sentrum, Jessheim skole, Gystadmarka og Nordbytjernet.

Som natteravner er vi ikke «reservepoliti». Natteravner er alminnelige voksne uten særskilte fullmakter. Vi observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige hendelser skal henvises til foreldre, politi eller andre.

Trygghet i byen og lokalmiljøet kommer alle til gode. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger, og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Sammen kan vi være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn.

Natteravnene (PDF, 144 kB)

Ta kontakt med oss og bli en Natteravner du også!

Mail: natteravnenejessheim@gmail.com

Natteravnene på Jessheim samarbeider med Tryg, som forsyner oss med jakker, vester, varme tepper og førstehjelpsutstyr. Vi er også forsikret via Tryg når vi er ute og ravner