Oppstartsdatoer for Vg3 fagopplæring i skole 2021-2022

Her finner dere oppstartsdatoene til Vg3 fagopplæring i skole. For flere opplysninger viser vi til tilsendt brev. Vg3 fagopplæring i skole er et tilbud til deg som har søkt læreplass uten å få dette.

Vg3 Helsefagarbeider

  •  Læreplasskurs fra tirsdag 19.oktober
  •  Oppstart Vg3 i skole torsdag 28. oktober

Vg3 IKT servicefag, Vg3 Kjøretøy lette, Vg3 logistikkfag

  • Læreplasskurs fra onsdag 20. oktober
  • Oppstart Vg3 i skole onsdag 27. oktober

For flere opplysninger viser vi til tilsendt brev. Vg3 fagopplæring i skole er et tilbud til deg som har søkt læreplass uten å få dette.  Som alternativ får du 12 mnd opplæring i skole som avsluttes med fagprøve eller kompetanseprøve.  Vg3 er et heltidstilbud med 35 timer på skole eller annet avtalt sted og 37.5t når du er ute i arbeidspraksis.

I opplæringen følger du samme læreplan som de som er lærlinger i faget. Opplegget er en kombinasjon av arbeid på skolen og arbeidspraksis i regi av skolen.

Det starter med en ukes læreplasskurs der vi fortsetter å arbeide sammen med deg vil fortsette å arbeide for at du får en læreplass.  Hvis du får tilbud om læreplass, bortfaller skoletilbudet. 

Vg3 i fagopplæring i skole følger en annen skolerute enn elever på Vg1 og Vg2.  Skoleruta finner du på hjemmesiden.  Du får den også delt ut ved oppstart.

Tilbud om Vg3 er bare for de som har takket ja til plass i det aktuelle lærefaget.  De som ikke har gjort dette må ta kontakt med enhet læreplassformidling i Viken

Til toppen