Privatisteksamen vår 2021

Privatisteksamener gjennomføres som planlagt. Skolene følger gjeldende smittevernregler fra FHI og Utdanningsdirektoratet.

Elever som skal gjennomføre eksamen

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres.

10. trinn og Vg3

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og Vg3. 

Dere finner mer informasjon fra Viken fylkeskommune og UDIR via lenkene under:

Informasjon fra Viken fylkeskommune

Informasjon fra UDIR

Til toppen