Smittevernveileder for Jessheim videregående skole

Under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder og en utdyping av hva dette i praksis innebærer på skolen vår:

Syke personer skal ikke møte på skolen!

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.
 • Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du skal testes så raskt som overhodet mulig.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk:

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.

 

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19:

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

Ansatte melder fra om egen sykdom til nærmeste leder. Så lenge lærer er i stand til å jobbe hjemmefra har lærer hjemmekontor og underviser på digitale flater.

Dersom lærer er for syk til å jobbe eller trenger vikar på skolen brukes egenmelding.

Når sykdom oppstår på skolen skal eleven gå til R3503 og ta på seg munnbind. Eleven må hentes av foresatte.

Ansatte som blir syke mens de er på skolen, må reise hjem så snart det er mulig. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Ansatte i risikogruppen – ta kontakt med nærmeste leder for en vurdering av tilpasning av egen arbeidssituasjon.

Tilpasset opplæring – når elever er syke plikter skolen å gi disse et undervisningstilbud. Faglærer må gjøre det mulig for syke elever å kunne følge progresjonen på det som skjer i klasserommet. Dette kan for eksempel skje i form av å strømme klasseaktiviteter eller å legge ut plan for timer med lærestoff og oppgaver. Faglærer må bruke sitt profesjonelle skjønn for å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.

 

Renhold og hygiene:

 • Alle må vaske/sprite hendene sine gjennom dagen og spesielt hvis du har håndtert noe av skolens utstyr og før måltider.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

Virusdrepende midler Barrier Tech påføres alle bordflater og taflater ukentlig.

Forsterket daglig renhold på dørhåndtak og taflater.

Alle må bidra til å holde klasserom og fellesarealer ryddige slik at renholderne kan konsentrere seg om renhold og smitteforebygging.

 

Rødt nivå:

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

 

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

 

Tetthet i grupper:

 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

Alle rom møbleres «klassisk» oppsett. Alle må påse at denne opprettholdes

Alle klasser/faggrupper skal ha faste plasser og klassekart

Par og gruppearbeid må foregå på avstand i klasserommet.

Alle dører står åpne hele tiden

Dersom rom oppleves trange kan ledige klasserom benyttes som avlastning.

Hensikt lette smittesporing og hindre smitte.

 

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand til kolleger i alle situasjoner (minst en meter).
 • Holde avstand til elever der det er mulig (minst en meter).
 • Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind utenom skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.
 • Bruke digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

Skolen praktiserer fleksibel tilstedeværelse for lærere

Andre ansatte kan ha hjemmekontor etter avtale.

Alle faste møter avholdes digitalt

Vi forutsetter at faglagene bruker den tildelte tiden til digitalt fagsamarbeid

 

Rødt nivå –  Smitteverntiltak i enkelte fag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring

 

Kroppsøving:

 • Kroppsøving utendørs anbefales når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det ikke er trengsel. Elevene kan deles i mindre grupper for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig.
 • Skift før kroppsøving kan eventuelt gjennomføres i ulike klasserom for å sørge for mer plass.
 • Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.
 • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever.
 • Svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus. Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og bassenget unngås.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele kohorten/klassen  ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

 

Slik gjør vi det på Jessheim

Unngå aktivitet som gir nær kontakt mellom elevene.

Kun 2 klasser samtidig i hall og garderober pr. økt. De andre gruppene må enten være ute eller ha digital undervisning uten bruk av garderober.

Klassene skal i størst mulig grad ha aktivitet sammen, men elever kan ha aktivitet på tvers av klasser.

Det er kun i spillsituasjoner at 1 meters regel kan fravikes.

Utstyr som brukes i timen vaskes/desinfiseres regelmessig.

Dusjer og garderober kan benyttes etter egen plan og 1 meters regel gjelder.

 

Musikk:

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk.
 • Elever kan synge i kor innenfor sin kohort eller mindre grupper. Selv om det ikke foreligger sikker dokumentasjon på at korsang øker risiko for smitte, er det viktig å holde minst en meters avstand ved blanding av klasser/ kohorter.
 • Ved sang og samspill med blåseinstrumenter anbefales det at elevene står med minst én meters avstand.

 

Mat og helse:

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen kan gjennomføres i de gjeldende kohorter

 

Kunst og håndverk:

 •  Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.

 

Slik gjør vi det på Jessheim

Anvisningene over følges på MDD, HO og KDA

 

Friminutt/pauser:

 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt og pauser (minst en meter).
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.

 

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser. · Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

 

Slik gjør vi det på Jessheim:

Klassene spiser på klasserom som normalordning dersom rommet er ledig på det gjeldende tidspunkt  – elever på verksted/spesialrom spiser i kantina

Kantina utvider åpningstiden for å unngå trengsel

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Elever bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
Til toppen