Søke høyere utdanning

På Jessheim videregående har vi høyt fokus på karriereveiledning med hensyn til elevenes valg av høyere utdannelse. I år er det fortsatt restriksjoner på grunn av korona, men elevene får likevel all den hjelp og karriereveiledning de har krav på.

Følgende skjer dette skoleåret:

  • Informasjonsbesøk i klassene
  • Digital utdanningsmesse 20. januar
  • Digital Universitetsturne 26.januar
  • Karrieretorg med tilgjengelige karriereveiledere på stands i kantina
  • Individuelle samtaler hos karriereveileder
  • Elever får informasjon fortløpende på Teams!

Hver enkelt elev må også selv være aktiv og oppsøkende for informasjon om studier og muligheter etter videregående skole.

Viktige linker å sjekke ut:

Karriereveiledning.no  – her kan du chatte med en veileder!

Utdanning.no– her finner du informasjon om jobber og studier

Tautdanning.no- her er årets utdanningmesse

Samordnaopptak.no– her søker man på studier og finner informasjon.

Til toppen