Temauke om folkehelse

Europalinja (VG3) og 3STE har jobbet tverrfaglig med temauka om folkehelse. Vi satt et historisk perspektiv på det, og snakket om dyrking av det perfekte menneske/ den perfekte menneskekroppen i diktatoriske samfunn.

Vi trakk inn Nazistenes raselære og Holocaust, og trakk linjer til dagens samfunn. På fredag hadde vi et digitalt foredrag fra Holocaustsenteret om temaet og her er to bilder. Siden vi fikk være i det store auditoriet, kom flere historie VG3 klasser for å høre på foredraget (vi tok selvfølgelig hensyn til Coronaregler).

Til toppen