Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på? Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

På dette møtet vil du få informasjon om videregående opplæring, presentert på norsk og på følgende språk: albansk, arabisk, dari, engelsk, kroatisk, kurmansji, latvisk, lingala, litauisk, polsk, rumensk, somali, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk og urdu.

Vi tilbyr flere språk ved behov.

Informasjonsmøtet vil handle om:

  • Forventninger i norsk skole
  • Lovverket
  • Opplæringstilbud i videregående opplæring
  • Søknadsprosessen

Kursholdere:

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike

Sted

Dato

Klokkeslett

Jessheim videregående skole, Ringvegen 50, Jessheim

Mandag 18.januar 2021

Kl. 18:00- 20:00

Påmelding til kontaktlæreren til ditt barn innen 22.12. Husk å oppgi språk ved påmelding.

Informasjon på flere språk:

Arabisk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOC, 61 kB)

Dari - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 39 kB)

Engelsk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOC, 90 kB)

Kroatisk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 62 kB)

Kurmanci - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 38 kB)

Latvisk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 34 kB)

Lingala - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike (DOCX, 39 kB)

Litauisk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOC, 83 kB)

Polsk - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 63 kB)

Somali - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOC, 92 kB)

Tagalog - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 38 kB)

Thai - Invitasjonsbrev til infomøter Veiledningssenteret Romerike 2020 (DOCX, 34 kB)

Til toppen