Vg3 fagopplæring i skole 2020/2021 - et tilbud til elever som ikke får ordinær læretid

I oktober /november avsluttes en ny runde med Vg3 fagopplæring i skole.  Helsearbeider klassen er den første som avslutter Vg3.

17 elever startet på Vg3 helsefagarbeider i oktober 2020.  Et år etter har 17 fullført og over halvparten er ferdig med fagprøven.  De andre skal gjennomføre dette i løpet av de neste 2-3 ukene.  

Vi tok en liten prat med Samuel.  Han var bare noen få dager i skole før han fikk praksisplass hos miljøarbeidertjenesten i Nes.  Han hadde praksis på samme sted under hele året.  Grunnet korona ble det et spesielt år.  Elevene kunne i liten grad veksle mellom skole og praksis for å forebygge smittespredning.  De ble derfor ute en lengere sammenhengende periode.  Så ble det mer skole fra begynnelsen av august.

Samuel har trivdes godt både med yrkesvalget og praksisen.  Han hører med til dem som har fått 100% jobb etter endt fagbrev.  Det gratulerer vi med.

Skolen vil rette en stor takk til institusjoner og hjemmetjenesten i Eidsvoll, Nes og Ullensaker kommuner som har tatt imot våre elever og samarbeidet med oss gjennom en krevende koronatid.  De fleste elevene har også fått gjennomføre fagprøven ute i praksisfeltet.

Til toppen