Skjema og søknader

Felles skjema for videregående opplæring i Viken fylkeskommune

Gå til felles skjema

Lokale skjema

Søknader om fritak i fag, godkjenning av tidligere beståtte fag, særskilt tilrettelegging av eksamen og fratrekk av fravær sendes i VIS