Skolens pedagogiske plattform

Vår visjon er «Din framtid – vårt mål»

Visjonen vår gjenspeiler at utdanning både er et individuelt og et kollektivt prosjekt. Vi skal tilrettelegge for at den enkelte skal få realisere sitt potensiale og nå sine individuelle mål. Samtidig understreker vi at all læring foregår i et sosialt samspill mellom elever og lærere.

Skolemiljøet

Jessheim videregående skole setter elevenes læring i sentrum. I troen på at alle elever kan lære mer, arbeider vi for at elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de skal lykkes som framtidige samfunnsborgere og yrkesutøvere.

Eleven i sentrum

Alle elever skal oppleve mestring og ha noe å strekke seg etter. Jessheim videregående skole er en lærende organisasjon der feil ansees som muligheter for læring. Kunnskaper og ferdigheter kan stadig videreutvikles og føre til personlig vekst livet gjennom. Vi snakker ikke om hvordan elever og ansatte er, men hva de gjør og hvordan vi kan gjøre ting enda bedre.

Vi representerer et mangfold av fag, mennesker og kulturer. Vi ser på vår samlede kompetanse som grunnlaget for kreativitet og kvalitet. Vi har et skolemiljø som er preget av inkludering, toleranse og nysgjerrighet.

Vi hjelper elevene å se mulighetene som ligger foran dem gjennom arbeidet med fagene. Vi gir dem kunnskapene, ferdighetene og holdningene de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsliv.

Organisering

Vi har en bred kontaktflate og samarbeider med næringsliv, kommune, andre skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet for at elevene skal få utfordringer og praktisk erfaring som motiverer til læring.

Til toppen