Tilrettelagt opplæring - Mindre grupper (TM)

Vi tilrettelegger undervisningen etter det valgte utdanningsprogram og etter individuelle behov i en individuell opplæringsplan (IOP).

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash  

Jessheim videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i små grupper, innenfor følgende utdanningsprogram:

  • Studiespesialiserende
  • Musikk, dans og drama
  • Design og håndverk
  • Restaurant- og matfag
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon

Til grunn for tilbudet om tilrettelagt opplæring ligger en helhetstenkning rundt eleven der man har utgangspunkt i de muligheter og ressurser eleven har. Opplæringen tilrettelegges slik at eleven på best mulig måte kan kvalifisere seg for fremtidig bolig og arbeid.

Det undervises både i teoretiske og praktiske fag. Opplæringen i de fag som krever størst grad av individualisering vil ofte bli gitt i enetimer, mens andre fag vil være mest formålstjenelig å arbeide sammen med andre i grupper.

Samarbeid med andre instanser som f.eks. hjemkommune, NAV og arbeidsplasser er en naturlig del av oppfølgingen av våre elever. Dette sikrer at eleven får et individuelt tilpasset tilbud.

Til toppen