01.04.2020 - Mini-webinar om integrering i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har fra 01.01.2020 overtatt en rekke oppgaver fra staten på integreringsområdet, blant annet oppfølging av kommunenes kvalifiseringsarbeid.

Les mer fylkeskommunens nye oppgaver på integreringsområdet.

Nå inviterer fylkeskommunen kommunene, frivilligheten, NAV og andre relevante parter til samarbeid om gode arenaer for samarbeid og kompetansedeling.

I dette mini-webinaret presenteres fylkeskommunens oppgaver slik de foreløpig er organisert i Viken. Over 100 deltakere fra kommunene, NAV, frivilligheten og andre viktige samarbeidspartnere deltok i webinaret. Se opptak fra webinaret her:

Til toppen