Aktuelt

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

God jul og riktig godt nytt år!

Jeg vil få takke dere alle sammen for innsatsen deres i 2020! Dette har vært et helt annerledes år, som virkelig har fått oss til å teste ut nye måter å kommunisere og lære på. Det har vært krevende, men også lærerikt, og det har utfordret våre egne grenser. Jeg er imponert over hva dere alle har fått til, og hvordan dere har tatt vare på hverandre.

Renholdernes dag

    Hvert år feires renholdernes dag første mandag i desember. Vi gratulerer renhold her på Kalnes vgs med renholdernes dag i dag!

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Jul i skolebiblioteket

Førjulstiden er annerledes i år, men vi har pyntet som vi pleier.  

Tilbake til opplæring fysisk på skolen fra tirsdag 10.11.2020!

Sarpsborg kommune har foreløpig ikke kommet med noen ny vurdering av smittesituasjonen, slik at gult nivå er opprettholdt

Avslutning Leseglede

Årets Leseglede på Kalnes ble avsluttet med Halloweenpyntet bibliotek og lese-kafé klassevis!  

Et 150-årig skoleeksempel

14. oktober 2020 kunne Kalnes videregående skole i Sarpsborg markere at det var gått 150 år siden åpningen. Slikt må feires!    

Gratulerer med dagen Kalnes vgs, 150år

I dag 14.10. 2020 feirer vi skolens bursdag, 150år. Kalnes er en stolt og tradisjonsrik skole med lang historie...

Skolegårdsbruket

Skolegårdsbruket ved Kalnes vgs driver økologisk, og har ca  1450 dekar dyrket mark. Gårdsbruket produserer gras, korn, oljevekster, proteinvekster og litt poteter og grønnsaker til egen gårdsbutikk. Vi ønsker å være en god læringsarena hvor elevene får innblikk i moderne gårdsdrift med fokus på teknologi og presisjonslandbruk! 

Til toppen