Fullroser avtale om læreplassgaranti

En avtale mellom aktører i anleggsgartnerbransjen og Kalnes videregående skole skal gi elever læreplassgaranti og øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.SAMARBEID: Representant for bedriftene Tim Fosvold i SL Stenlegging, Kalnes-rektor Hanne Lorentzen og daglig leder i NAML Merete Bellingmo er glad for samarbeidet som skal styrke rekrutteringen til anleggsgartnerbransjen. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommunes fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus, fullroser samarbeidet.

– Læreplassgaranti er arbeid som er svært høyt prioritert av fylkesrådet. Dette skal vi få til gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner. Vi vil sørge for et bedre samspill mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg. 

Måten bransjen og Kalnes videregående skole nå går sammen på, er et strålende eksempel på et slikt samspill, sier Westbye Nyhus.Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus Morten Brakstad   

– Vinn-vinn-situasjon

Anleggsgartnerbransjen i Østfold har inngått et samarbeid med Kalnes videregående skole som skal stimulere til økt rekruttering i anleggsgartnerfaget.

Avtalen ble signert under en markering på Kalnes videregående skole i Sarpsborg 20. januar.

– Vi er veldig glade for å dette samarbeidet med aktørene i anleggsgartnerbransjen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både oss som skole, elevene våre og bransjen selv. Sammen skal vi vise ungdommer og deres foreldre at anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, med sikker jobb og spennende muligheter for videreutdanning, sier rektor Hanne Lorentzen ved Kalnes videregående skole.

Kontrakten gir elever med studieløp Anleggsgartner ved Kalnes videregående skole garanti om lærlingplass i en av avtalens tilknyttede bedrifter. Totalt er det åtte bedrifter som er tilknyttet avtalen som gjelder de kommende tre årene.

En av disse er bedriften SL Stenlegging fra Moss. Her jobber landskapsingeniør Tim Fosvold, som er klar på at avtalen er viktig for anleggsgartnerbransjen.

– Dette er viktig for å styrke rekrutteringen framover. Vi ønsker rett og slett flere fagfolk til bransjen vår, sier han.

Skryt fra nasjonalt hold

Samarbeidet mellom partene gleder også daglig leder Merete Bellingmo i den landsomfattende organisasjonen Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML). Hun forteller at NAML har gode erfaringer på landsbasis med den type samarbeid som nå inngås mellom skole og bedrifter.

– Vi trenger gode ansatte og fagfolk i bedriftene våre, og trenger at unge mennesker ønsker seg til bransjen. Derfor er dette veldig bra, sier hun.

Les også: Glad for flere midler til læreplasser

En del av Vikens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mer om bærekraft

– Artikkelen er opprinnelig publisert på viken.no av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune. –

Til toppen