Har du behov for ny, utsatt eller særskilt eksamen?

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB Som elev får du en ny sjanse til å gå opp til eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller hvis du har dokumentert fravær på eksamen.

Hvem har rett til ny, utsatt og særskilt eksamen?

  • Elever som får karakter 1 til ordinær eksamen har rett til ny eksamen (§ 3-34 i forskrift til opplæringsloven).
  • Elever som får karakter 1 i standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget (§ 3-33 i forskrift til opplæringsloven).
  • Elever som har dokumentert fravær ved eksamen, har rett til utsatt eksamen (§ 3-35 i forskrift til opplæringsloven).

Hvilke rettigheter har du?

  • Retten til ny, utsatt og særskilt eksamen gjelder kun ved første påfølgende eksamensperiode.
  • Du beholder standpunktkarakteren i faget.
  • Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist og standpunktkarakteren faller bort.
  • Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.

Hvordan melder du deg opp til eksamen?

  • Ta kontakt med skolen om du ønsker å avlegge eksamen. 
  • Du skal ikke melde deg opp som privatist, og skal ikke betale eksamensavgift.
Til toppen