INFORMASJON TIL FORESATTE OG RUSS I SARPSBORG

Klikk for stort bilde Russetiden er viktig for mange ungdommer. Starten av russetiden fikk mye negativ omtale på grunn av større grupper som samlet seg. Vi ønsker å gi noen tydeligere anbefalinger for resten av russetiden. Flere steder i landet er det nå utbrudd blant russ, og det kan raskt bli situasjonen her også. Dette har ikke bare konsekvenser for russen, men for samfunnet rundt. Blir det større smittespredning kan det medføre stengte skoler, strenge tiltak og i verste fall en ny nedstenging av alt det vi endelig har fått åpnet. For dere som nå skal avslutte videregående skole kan karantene og isolasjon ha betydning for standpunktkarakter, muligheten til å avlegge eksamen og et gyldig førstegangsvitnemål.

Det er viktig at alle er ekstra oppmerksomme på egen helse og tester seg ved utvikling av luftveissymptomer. Ved rask testing vil det bli begrenset hvem som må i karantene og isolasjon. Hvis du lar være å teste deg, får viruset lengre tid til å sirkulere i samfunnet og da er risiko større for at hele russekullet blir påvirket. Det er derfor veldig viktig å ta en test hvis du har luftveissymptomer. Ved symptomer og behov for test, kan du bestille test her.

Tilbyr hurtigtest

For å gjøre det enklere å komme og teste dere, ønsker Koronasenteret å starte et prøveprosjekt ved å tilby drop-in timer kun for dere. Fra og med 8.mai og alle dager i uken ut uke 19 kan russen komme, uten avtale på forhånd, til testsenteret på Sirkustomten i Sarpsborg mellom kl.14.30-16.00. Testen som tas er en hurtigtest og dere vil bli oppringt innen kort tid ved positiv test. Negativt prøvesvar blir tilgjengelig på Helsenorge i løpet av ettermiddag. Du behøver ikke å være i karantene i påvente av prøvesvar. Vi lover en testpinne til knute i lua.

Kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad oppfordrer russen til å lage mindre, faste grupper som er sammen. Det anbefales inntil ti nærkontakter per uke, og maks fem gjester i private hjem. For eksempel kan de som har russebil eller tilhører en russebuss, sammen kan være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Er dere mange så deler dere bussen i to eller tre grupper. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Å kjøre rundt i russebil/buss er greit, men hold dere til den faste gruppen og innenfor kommunegrensen. Det er bare de som er russ i år som skal være med i russebil/buss bør føre lister med navn og telefonnummer på hvem som er med for å benyttes i et eventuelt smittesporingsarbeid.

Det er viktig at hver enkelt holder oversikt over sine nærkontakter. Hukommelsen blir dårligere med økende promille – bruk gjerne notatfunksjonen på telefonen eller en papirlapp. Husk at det er viktig å holde god avstand (minst en meter) til andre, også til de du er i kohort med.

Husk å laste ned smittestoppappen (gir russeknute). Ta vare på deg selv og vennene dine. Følg rådene for en fin russetid!