Kalneselever på Erasmusutveksling til Spania

Fire elever på Vg2 hestefag, Josefine Sunniva Aasberg, Maren Eline Moen, Thelma Berg Andreassen og Tyra Stavlund Amundgård har vært på 2 uker arbeidsutplassering på en stall i Spania. Dette er kommet i stand etter at skolen fikk tildelt midler fra Erasmus+ ordningen.

  

    

Les mer om elevenes erfaringer og opplevelser.  (PDF, 5 MB)

Kalnes har fått penger fra Erasmus-systemet til å sende elever på Vg2 dyre- og hestefag på arbeidsutplassering også kommende skoleår. Kalnes VGS ønsker at elevene skal ha mulighet for å delta i internasjonal utveksling, og skolen ser på muligheter for å finne egnede kontakter for at også andre fagretninger skal få mulighet til reise på utveksling framover.

Ersasmus pluss er EU’s program for utdanning, opplæring ungdom og idrett. Erasmus pluss-programmet støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående utdanning, voksenopplæring samt ansatte. Erasmus pluss har som et hovedformål å være et fredsbevarende program, og skape gjensidig forståelse levesett og kultur i landene EØS-området.

Til toppen