Klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Vitnemål og kompetansebevis - Klikk for stort bilde Tore Kristian Nygaard Kobbenes Du kan klage på alle standpunktkarakterer i fag og standpunktkarakterer i orden og atferd

Hva kan jeg klage på?

 • Du kan klage på alle standpunktkarakterer i fag
 • Du kan klage på standpunktkarakterer i orden og atferd
 • Du kan også klage på vedtak om at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag (IV)

Du bør begrunne klagen din.

Hvordan klager jeg?

Du klager via et digitalt klageskjema på Viken fylkeskommune sin nettside.

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet du har fått tilgang til karakteren din.

For elever som skal søke seg videre til påbygg eller høyere utdanning, finnes også mulighet for såkalt «hurtigklagebehandling» i juni. Da settes det egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

Hvordan behandles klagen?

Klager på standpunktkarakterer behandles av en klagenemnd i fylkeskommunen. Klagenemnda kan bare vurdere om gjeldende regler for karakterfastsetting er fulgt. Når klagen sendes til behandling i nemnda, skal uttalelse fra faglærer/kontaktlærer om hvordan karakteren er fastsatt og uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen være vedlagt. Du vil få kopi av alle sakens dokumenter. 

 • Ved hurtigklagebehandling vil du få svar innen fristen for opplasting av dokumentasjon til Samordna Opptak. Søkere som har klaget på karakter, har en utvidet frist. Les mer om dette hos Samordna opptak.
 • Ved ordinær klagebehandling vil du normalt få svar i løpet av september/oktober.
 • Ved medhold i klage på standpunktkarakter i fag, vil nemnda presisere hvilke regler som er eller kan være brutt. Saken sendes så tilbake til skolen der rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering.
 • Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil nemnda selv endre den opprinnelige karakteren på bakgrunn av opplysningene i saken.

I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned, men den kan også forbli uendret.

Frister:

 • 18. juni – Hurtigklagebehandling - Klager på standpunkt, muntlig-, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
 • 30. juni – Hurtigklagebehandling - Klager på sentralt gitt skriftlig eksamen
 • 2. juli - Tilbakemelding fra hurtigklagebehandling
 • 2. juli - Ordinære klager på skriftlig eksamen
 • 7. juli - Nye vitnemål fra fylket vil bli overført elektronisk til nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) av fylkeskommunen. Vi anbefaler elever og privatister som har søkt opptak til universitet/høgskole for sikkerhets skyld å laste opp dokumentasjon av det nye vitnemålet innen 10. juli 2021
 • 10. september - Alle klager på skriftlige eksamener skal være ferdig behandlet
 • Uke 41 - Alle andre klager skal normalt sett være ferdig behandlet
Til toppen