Koronasituasjonen: Rødt nivå og smittestatus

Gutt med munnbind leser i bok - Klikk for stort bilde Alexandra Koch/Pixabay De videregående skolene i Sarpsborg er fortsatt på rødt nivå. Her får du siste oppdatering og smittestatus for Kalnes vgs

Siste oppdatering:

Grunnet smittesituasjonen i Sarpsborg har helsemyndighetene i Sarpsborg besluttet å holde alle skoler, inkludert de videregående skolene, på rødt nivå i både uke 14 og 15. Plan for uke 14 skal ligge i klassens outlook kalender. Plan for uke 15 vil legges i kalenderen i løpet av denne uken.

Bakgrunnen for dette er at man ser en økende smitte i samfunnet, og at det har oppstått flere utbrudd på skoler.
Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt, men at vi skal forsøke å redusere antall nærkontakter i løpet av skoledagen i tråd med veilederen på rødt nivå for de videregående skolene.

Ny smittevernveileder for de videregående skolen

De fleste er jo nå kjent med at rødt nivå på Kalnes vgs vil si noe alternerende oppmøte og at de praktiske fagene blir prioritert når det gjelder fysisk oppmøte på skolen.

   

  Korona

  Status for Kalnes vgs:

   

  02.04.21

  • Vi har nå fått bekreftet at en elev i 2lga har fått påvist smitte av covid-19. Dette medfører ingen karantener for andre ved Kalnes vg, da eleven ikke har vært på skolen i smitteførende periode.
  • Vi har i dag fått beskjed om at en elev i 2ida har testet positivt for covid-19. Dette berører ingen andre ved Kalnes VGs.

  01.04.21

  • Vi har i dag fått bekreftet at en elev i 2lgb er smittet av covid -19. Nærkontaktene, 2 ansatte og 8 elever, er satt i karantene til og med 4.4.21, evnt til negativ test. Husstanden til disse nærkontaktene må være i avklaringskarantene til negativ test foreligger.

  27.03.21

  • Vi har i dag fått beskjed om at en elev i 2ida har fått påvist smitte av covid-19. Dette berører ingen andre ved Kalnes Vgs, da eleven ikke har vært på skolen i smitteførende periode.

  24.03.21

  • Vi har i dag fått bekreftet at en elev i 1ida er smittet av covid 19. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode, slik at dette berører ingen andre på Kalnes vgs.

  23.03.21

  • Vi har fått beskjed om at en elev i 3pbb har fått påvist smitte av covid 19. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode, slik at dette berører ingen andre ved skolen.

  22.03.21

  • Vi har i dag fått beskjed om at en elev har fått bekreftet smitte av covid 19. Klassen og ansatte som i dag har vært i ventekarantene, tilknyttet 1NAC, er nå ute av karantene. De som nå er definert som nærkontakter, to elever og tre ansatte, har fått direkte beskjed via telefonsamtaler, og disse er nå over i faktisk karantene. Det betyr også at husstanden til disse nærkontaktene må være i karantene inntil første negative test foreligger.

  21.03.21

  • Elever i 1nac, og lærere som var i 1nac torsdag og fredag i uke 11, må i morgen ha digital opplæring, og forholde seg i ventekarantene. Vi har nå i kveld fått informasjon om at en elev i klassen som er definert nærkontakt har fått symptomer, og har nå testet seg. Mer informasjon vedrørende dette vil komme i løpet av morgendagen.

  18.03.21

  • Vi har i dag fått beskjed om at en elev på vg1 Naturbruk har fått bekreftet smitte av covid 19. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode, slik at dette berører ingen flere på skolen.

  09.03.21 

  • Vi har i dag fått beskjed om at en elev har fått påvist smitte av covid-19 i 3pba. Klassen og tre lærere som hadde undervisning i klassen mandag 8.3.21 var allerede satt i ventekarantene, og må nå gå i faktisk karantene. Dette gjelder også husstanden til hver elev i 3pba og husstanden til de tre involverte lærerne.
   Elevene og lærerne vil bli satt opp til test onsdag 10.3 og testdag nr to litt senere, og vil da bli kontaktet av smittesporingsteamet i sin kommune for å få tildelt testtime. Husstandsmedlemmene til de berørte elevene og lærerne må være i avklaringskarantene inntil det foreligger negativ test.

   

  26.02.21

  • Vi har fått melding om en elev med påvist smitte. Dette medfører ingen karantenesituasjoner for øvrige ved skolen.

   

  10.01.21

  • Vi har i dag fått informasjon om at en elev til er smittet i 3pba. Det betyr at det nå er to elever i påbyggsklassen 3pba som har fått påvist smitte av covid-19. Elevene har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Elevene er nå i isolasjon.

  08.01.21 

  • Vi har i dag fått informasjon om at en elev i påbyggsklassen har fått påvist smitte av covid-19.
   Eleven har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Eleven er nå i isolasjon.

  11.12 

  • Kommuneoverlegen i Sarpsborg bekrefter at det er påvist smitte av korona for elev i 3ida.Det betyr at klassen og de to lærerne som er oppført som nærkontakter må være i karantene t.o.m torsdag 17.12.20. Disse har tidligere fått beskjed, og ble satt i midlertidig karantene på onsdag, jfr tidligere mail om mistanke om smitte.

  24. November

  • Vi har i kveld fått beskjed om at en ansatt ved Kalnes Vgs har fått bekreftet smitte av covid-19. 
   Dette utløser ingen karantene for andre på Kalnes Vgs, da personen ikke var på jobb i perioden vedkommende kunne være smitteførende. 

  23. November

  • Vi har i dag fått beskjed om at Sarpsborg kommune har vurdert det slik at de videregående skolene skal gå til rødt nivå f.o.m tirsdag 24.11, i en periode på to uker.

  19.November

  • Vi fikk i kveld informasjon om at en av våre elever, tilknyttet 2FRA, har mottatt bekreftet positiv test for covid-19.

  Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer.
  I samråd med kommuneoverlegen skal nå alle elever i 2FRA og 2FRB i karantene t.o.m 26.11.20, da disse to klassene har flere fag sammen.
  Lærere, både fellesfagslærere og programfagslærere tilknyttet klassen, og som hadde undervisning i 2FRA f.o.m mandag 9.11.20 t.o.m mandag 16.11må nå i karantene fra siste dag i klassen, og 10 dager fram i tid.

  Det vil si at de som var sammen med 2FRA mandag 16.11.20, skal være i karantene t.o.m 26.11.20 (dette gjelder først og fremst fellesfagslærere, da klassen har dette denne dagen).
  De som var sammen med 2FRA torsdag 12.11.20 vil få karantene t.o.m 22.11.20.
  De som var sammen med 2FRA onsdag 11.11.20 vil få karantene t.o.m 21.11.20.

  Mandag 9.11.20 hadde elevene hjemmeundervisning, slik at her vil ingen være berørt, og 13.11.20 var plandag og elevene var ikke på skolen.
  I denne perioden vil opplæringen for elevene måtte gjennomføres digitalt.

  Flere av lærerne som underviser i 2FRA har også ansvar for undervisning i andre elevgrupper, og må nødvendigvis legge opp til opplæring på digitale flater også for sine øvrige undervisningsgrupper, da de nå er i karantene.

  Det betyr at andre elevgrupper vil bli berørt og må nå være forberedt på at deler av timeplanen må gjennomføres digitalt.

  De ansatte og elevene som kan ha vært nærkontakter (se definisjon under her) har blitt kontaktet av ledere ved Kalnes, og elevene har blitt informert av sin kontaktlærer.

  9.November

  • Tilbake til opplæring fysisk på skolen fra tirsdag 10.11.2020!

  6. November. 

  • Regjeringen kom 5. november med innstrammede smittevernregler både nasjonalt og for regioner i Viken, og det er bakgrunnen for at Viken fylkeskommune har bestemt at alle de videregående skolene i fylket skal gå over til rødt nivå fra mandag 9. november. (se toppnyheten)

  29. oktober. En elev bekreftet smittet.

  • En av våre elever har bekreftet positiv test for covid-19. Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer. Smittesporing er nå foretatt av kommuneoverlegen. Smittet elev har ikke vært på skolen denne uken, og ble ikke vurdert som smitteførende siste dag med tilstedeværelse,  i forrige uke. Eleven er nå i isolasjon. En annen medelev regnes som nærkontakt, og er nå i karantene. Disse har hatt dialog med sin kontaktlærer. 

  6. september. Én elev er bekreftet smittet

  • 27 elever er satt i karantene til og med 13. september. Det samme er 4 ansatte. Elevene får hjemmeundervisning

  3. september

  • Én ansatt og én elev er smittet
  • Ved spesialpedagogisk seksjon er 7 elever og 11 ansatte satt i karantene. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
  • Klassene for blomsterdekoratør og frisør er i karantene. Det gjelder 24 elever og 8 lærere. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 5. september. Elevene får hjemmeundervisning
  Til toppen