Leseglede på Kalnes

Årets Leseglede er nå i gang på Kalnes.  Alle elever leser en selvvalgt bok i én skoletime hver dag i fem uker. Målet er å øke lesegleden og derigjennom leseferdigheten hos elevene.

Leseglede startet som et prosjekt med noen få klasser allerede i 2014. Hvert år siden da har fem uker hvert satt av til dette. Alle klasser inviteres til kick-off  og bokprat i skolebiblioteket. Elevene låner seg bøker, og etter noen uker inviteres alle tilbake til Leseglede-kafé. Det pleier å være populært, og det går unna på te og kjeks.

    

  

Til toppen