Program for kompetansenettverksdagen

Velkommen til kompetansenettverksdagen på Kalnes vgs.
Dato: 17.11.2021
Oppmøtested: Aulaen - Inntunet 

KL.09.00- 09.15: Hilsninger fra Solveig Olsen – fylkesopplæringsdirektør i Viken, 

                               Heidi Westby Nyhus, fylkesråd for opplæring og  kompetanse i Viken

                               Og hovedtillitsvalgt i Viken. 

KL.09.15-09.30: Velkommen til Kalnes ved rektor Hanne Lorentzen og  

                             fagleder Anne Kristine Graff 

KL.09.30-10.00: Utdanningsleder Knut Anders Johansen deler våre erfaringer 

                             med organiseringen av elever med særskilte behov. Vi prøver 

                             en ny organisering fra og med dette skoleåret. 

Kl.10.00- 11.00: Parallelle sesjoner: 

                             A) Besøke Tjennetjern for å se på arbeidet som elever og  

                                  ansatte har gjort og fortsatt arbeider med. Kultivering 

                                  og restaurering av hele vannet med gytebekk.  

                                  Kalnes vgs. har fått støtte fra Statsforvalteren til prosjektet. 

                                  NB! Vil vare i ca. 2 timer. 

                                  Ansvar: Jan Arild Andersen fra Kalnes vgs. 

                            B) Jordhelse. Skolen har deltatt i et forskningsprosjekt. Vi 

                                vil vise og fortelle om resultatene våre så langt.  

                                 Ansvar: Gunnar Line fra Kalnes vgs. 

                            C) Hest og dyrefag – en ny organisering hos oss. Vi vil fortelle  

                                 Og komme med erfaringer fra dette skoleåret. 

                                 Ansvar: Stine H. Sætaberget fra Kalnes vgs. 

KL.11.00 - 11.45: Lunsj i skolens kantine 

Kl.11.45: 12.15: Ut på en liten tur på skolens område. 

Kl.12.20- 13.45: Grupper: Aktivitet, YFF, hest og dyrefag, produksjon/landbruk, planter 

                             DELING AV GOD PRAKSIS: Hver skole må legge fram et undervisningsopplegg med vurderingskriterier.  

 

KL.13.45- 14.00: Vi møtes i Aulaen til evaluering av dagen. 

                          Takk for i dag og god tur hjem! 

Til toppen