Reviderte smittevernregler gjeldende fra 2. juni

Bruk av anti-bac på hender - Klikk for stort bildeHusk å desinfisere hender Kelly Sikkema / Unsplash I regjeringens pressekonferanse 27.05. ble det fortalt om behovet for en klargjøring av hvilke smitteverntiltak som skal gjelde for barnehager og skoler nå.
De nye retningslinjene kom i dag, og innebærer blant annet en nivåinndeling av de eksisterende veilederne.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges, og det er helsemyndighetene som avgjør hvilket nivå vi befinner oss på til enhver tid. 
Nå befinner vi oss på gult nivå. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Mer om modellen kan dere se her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Våre konkretiserte smittevernregler på Kalnes vgs er nå noe justert for å ta inn de nye føringene, og blir gjeldende fra 2. juni. Det er viktig at alle leser gjennom, og kjenner disse!
Det er også disse reglene som vil gjelde for oppstarten av et nytt skoleår, så lenge smittesituasjonen forblir uendret.

Til toppen