Skoleskyss

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

Slik søker du skoleskyss - for elever i tidligere Østfold fylkeskommune

  • Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om gratis skoleskyss via MinSkyss.
  • Husk å søke så snart du har fått beskjed om hvilken skole du skal gå på.
  • Elever som trenger skoleskyss på grunn av spesielle behov søker om skoleskyss via sin skole.

Mer informasjon som skoleskyss finner du hos Østfold kollektivtrafikk

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil de gamle retningslinjene for skoleskyss gjelde, fram til nye er utarbeidet. Elever som før tilhørte Akershus, Buskerud og Østfold vil ha skoleskysstilbud etter tidligere fylkeskommunes retningslinjer. 

Busstider og rutetilbud

Informasjon om busstider finner du på ostfold-kollektiv.no

Husk å søke på en aktuell skoledag.

Klage og retningslinjer

Til toppen