Smittevernregler på grønt nivå

Symbol for håndvask - Klikk for stort bilde Tim Mossholder, Unsplash   SMITTEVERNREGLER FOR ELEVER OG ANSATTE VED KALNES VGS VED SKOLESTART AUGUST 2021

Vi er nå på grønt nivå, pr. 25.6.21: Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

Veileder for skolene: Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)

Nivåinndeling av smitteverntiltak: Smitteforebyggende tiltak (udir.no)

For at alle skal føle seg trygge på Kalnes vgs, er det viktig at disse reglene følges:

Unngå sykdom på skolen

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Elever som blir syke på skolen, må reise hjem, evnt isoleres på et eget rom/vente ute for å vente på å bli hentet av foresatte.

Ansatte som blir syke på skolen, må straks reise hjem og andre må overta tilsyn med elevene han/hun har ansvar for. Hvis ikke det er nok ansatte som kan overta undervisningen, må elevene reise hjem.

Hygienetiltak

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

Benytt tørkepapir, eller albuekroken når du har behov for å hoste eller nyse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres: 

  • Ved ankomst skole
  • Før måltider/mathåndtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

 

God håndvask gjennomføres på denne måten, ifølge FHI: https://www.fhi.no/publ/2013/handhygiene--handvask-trinn-for-tri/  (se plakat på neste side). Se også film om håndvask: https://www.youtube.com/watch?v=xN_DEkLTdLI

HYGIENE - Klikk for stort bildeHYGIENE

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold. Rengjøringsmidler og papir vil være tilgjengelig i klasserom og fellesarealer, slik at man kan gjøre rent etter eget bruk, dersom man ser at det er skitnet til.

Kontaktreduserende tiltak

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

 

Test erstatter smittekarantenekarantene

Sarpsborg kommune - Test erstatter smittekarantene i barnehager og skoler

Til toppen