Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2022 eller tidligere? Da tilbyr Viken gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2023! 

Lærer hjelper tre elever - Klikk for stort bildeErfarne lærere og assistenter følger deg tett opp i undervisningen. Christian Berset/Studio CB

På sommerskolen får du opplæring, og du går opp til eksamen i faget på kursets siste dag.

Påmelding og frist

Meld deg på sommerskolen og få mer informasjon om tilbudet

Påmeldingsfristen er onsdag 14. juni 2023. 

Velg fag og skole  

Åtte videregående skoler i Viken gjennomfører sommerskole i ulike fag. Du kan velge både kurs og skole fritt i hele fylket hvis du har karakteren 1, eller har ikke vurdering (IV) fra 2022 eller tidligere.  

For å melde deg på, må du ha folkeregistrert adresse i Viken og gå  på, eller ha  gått på, en skole i Viken.  

Fellesfag med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen som skolene tilbyr opplæring i er:  

  • kroppsøving  
  • naturfag  
  • norsk  
  • engelsk  
  • historie  
  • religion og etikk  

Målet med sommerskolen er å sikre at så mange elever som mulig klarer å fullføre og bestå videregående opplæring, slik at de har et godt utgangspunkt for jobb eller videre utdanning.

Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken

– Arikkelen er publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune. –