Ta ditt skolearbeid med inn i Viken! 

Illustrasjonsbilde elev-PC Viken - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0 Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og i juni skal elevenes PC-er oppdateres til Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av tidligere skolearbeid innen 1. juni. 

I juni skal elever som bruker en skoleeid PC levere den inn på skolen, slik at maskinen kan klargjøres til skolestart. Du vil få beskjed fra skolen om når du skal levere inn PC. 

Innhold som er lagret lokalt på PCen blir slettet når du leverer den inn, så det er viktig at du lagrer alt innhold du trenger å ta vare på i din OneDrive. Dette må skje før 1. juni. 

Dette innebærer at: 

  • Innhold som er lagret lokalt på PCen må kopieres over i OneDrive 

  • Innhold/notatblokker i OneNote må kopieres over i OneDrive 

  • Notatblokker i lærernes klassenotatblokker i OneNote må kopieres over i Onedrive. 

Alle elever får også ny Viken-e-post i høst. Dersom du ønsker å ta vare på gamle e-poster må du lagre eller videresende e-poster i dagens konto. 

Se veiledninger for hva du må gjøre på www.viken.no/viken-elev.  

Fakta 

  • Viken fylkeskommune ble etablert fra 01.01.2020. Siden dette var midt i et skoleår, har de videregående skolene videreført rutiner og systemer fra de tidligere fylkene ut skoleåret 2019/2020. 

  • Fra høsten 2020 innføres felles plattform og systemer for alle ansatte og elever. Dette gjør det enklere å samarbeide på tvers. 

Til toppen