Til deg som skal ta privatisteksamen ved Kalnes vgs høsten 2021

Pixabay Informasjonsbrev til deg som skal ta privatisteksamen ved Kalnes vgs høsten 2021

Hold deg oppdatert om privatisteksamen på våre nettsider: https://viken.no/privatist 

Dato, tid og sted for eksamen  

Informasjon om dato, tid og sted for eksamen publiseres i oppmeldingsportalen der du meldte deg opp til eksamen senest 24.10.21. https://privatist.inschool.visma.no/ 
Ta kontakt med skolen dersom du ikke finner dette.  

Smittevern – Covid-19 

Du skal ikke møte på eksamen dersom du er påvist smittet av Covid-19 eller er i karantene. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, kan du møte til eksamen dersom du har testet negativt for Covid-19.   

Legitimasjon 

Du må ha med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Skolekort, førerkort (evt. app), pass, nasjonalt ID-kort og bankkort med bilde regnes som gyldig legitimasjon.  

Fravær/sykdom 

Dersom du av ulike grunner ikke kommer til å møte på eksamen, er det viktig at du gir skolen beskjed om dette så raskt som mulig! Dersom fraværet skyldes sykdom eller andre uforutsette hendelser, kan du ha rett til å få utsatt eksamen. Du må da kunne dokumentere fraværet, f.eks. med legeerklæring som normalt må leveres innen 1 uke. NB! Krav om dokumentasjon gjelder også fravær som skyldes Covid-19. 

Tilrettelegging av eksamen 

Dersom du kan dokumentere at du har spesielle vansker eller behov, kan du kan ha krav på tilrettelegging av eksamen, f.eks. utvidet tid. Fristen for å søke om dette i oppmeldingsportalen var 22. september. Ta kontakt med skolen så snart som mulig dersom du ikke har søkt, for å høre om de eventuelt har mulighet til å ta imot sen søknad.  

Bruk av PC på skriftlig eksamen (og enkelte praktiske eksamener) 

Vi anbefaler at du bruker PC/Mac (evt. nettbrett) på skriftlig eksamen. Du må ha med deg eget utstyr. Hvis du er elev ved en offentlig videregående skole, kan du bruke din elev-pc. Eksamensskolene stiller ikke PC-er til disposisjon, unntatt i forbindelse med særskilt tilrettelegging av eksamen. Som privatist er du selv ansvarlig for eget utstyr, og for at du har nødvendig kompetanse til å bruke det. Skolene har ikke reserveutstyr til privatister, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler. I de fleste fag kan hele eksamensbesvarelsen leveres elektronisk.  

NB! Eksamen i engelsk etter ny læreplan innført i 2020 er heldigital og kan ikke gjennomføres på papir. Til denne må du også ha med hodetelefoner/ørepropper. 

Tekniske krav 

Du må ha installert et tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nettilgang. I noen fag må du ha lastet ned spesiell programvare på forhånd. Utdanningsdirektoratet stiller i tillegg følgende tekniske krav 

Tilgang til nettbaserte hjelpemidler 

Du vil ha begrenset tilgang til internett ved skriftlig eksamen i de fleste fag, og ved noen praktiske eksamener som krever bruk av pc. Tilgangen omfatter noen nettbaserte hjelpemidler som ordbøker, oppslagsverk og fagnettsteder. Fullstendig oversikt over disse hjelpemidlene finner du her: Nettbaserte hjelpemidler på eksamen (viken.no) 

Eksamen i sju utvalgte fag gjennomføres med helt åpent internett. Les mer om dette her:  
Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag (udir.no) 

Bruk av PC på muntlig og muntlig-praktisk eksamen 

Privat PC/Mac/nettbrett/mobiltelefon med åpent internett kan benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater digitalt i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke digitale verktøy til noe annet enn å se på notatene dine. 

Skriftlig eksamen 

Du må møte opp senest kl. 08.15. Eksamen starter kl. 09.00. Du har selv ansvar for å ta med deg tillatte hjelpemidler på eksamen. Eksamensreglement finner du her: Reglement for skriftlig eksamen (viken.no)  

Informasjon om eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering i de fleste fag finner du her:  
Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger (udir.no)  

For noen fag ligger denne informasjonen her: 
Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger (vigoiks.no) 

Noen fag har forberedelsesdag. Forberedelsesdel publiseres her kl. 09.00 dagen før eksamen: Forberedelsesdag - Kandidat (udir.no) 

Muntlig og muntlig-praktisk og praktisk eksamen 

Noen eksamener kan bli gjennomført på andre skoler enn den skolen du meldte deg opp ved. Dette vil du kunne se i oppmeldingsportalen. Les mer om gjennomføring og vurdering av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen her: https://viken.no/privatist 

Sensur 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og de fleste praktiske eksamener får du oppgitt karakteren på eksamensdagen (unntatt i noen få fag). Ved skriftlig eksamen er eksamensresultatet klart ved slutten av skoleåret for våreksamen og i begynnelsen av januar for høsteksamen. Karakterene blir publisert på https://privatist.inschool.visma.no/   

Dokumentasjon 

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk. Du må bestille dette selv.  

Ta kontakt med skolen du tidligere har vært elev ved. Dersom du aldri har vært elev ved en skole, tar du kontakt med skolen du har tatt privatisteksamen ved. Husk å bestille i god tid før innsendingsfristen til Samordna opptak. 

Kontaktinformasjon til skolen 

På skolens egne hjemmesider finner du adresser, telefonnummer osv. 
viken.no/kalnes-vgs/kontakt-oss/

Klagefrist 

Fristen for å klage på en eksamen er 10 dager etter at du har fått tilgang til karakteren. Les mer om klagerett på Klage på karakter – Østfold (viken.no) 

Til toppen