«Ungdom som har det skaper ungdom som tar det» #ansvar

Kalnes vgs har i samarbeid med Viken idrettskrets, Sarpsborg idrettsråd, NFF Østfold, Norges volleyballforbund og NFI Nasjonal forening for idrettsfag, et prosjekt som handler om å gjøre idrettselevene mer aktive og samfunnsengasjerte.

Dette går ut på at idrettselevene har mye og god kunnskap om trening, kropp og kosthold.

Dette vil vi at elevene skal gi videre i form av å engasjere seg i lokalsamfunnet via lokale klubber og idrettslag hvor de kan fungere som trenere, dommere, ledere eller i andre verv/oppgaver.

De vil også kunne tilby kurs i form av basistrening, enkel kostholdsveiledning, mental trening og planlegging av trening til ulike idretter og lag. I første omgang kan dette gjennomføres som en del av undervisning hvor lærere er involvert som veiledere, der en har praksis assistert med undervisning på skolen. Deretter vil den kompetansen eleven tilegner seg innen praksis, kurs og undervisning bidra til at eleven kan være en ressurs til selvstendig jobb med godkjent dommerkurs, trenerkurs e.l.. 

Målet vårt er at vi kan bygge flere broer ut fra skolen slik at lokalsamfunnet kan få flere trenere og ledere som kan bidra positivt og ta ansvar i sitt nærmiljø. 

Tanken vår er at vi ønsker å dokumentere den kunnskapen som elevene allerede har på videregående, og gi elevene flest mulig “idrettskurs” slik at de kan bli en ressurs inn i sitt eget nærmiljø og lokalsamfunn 

- kalnesil.no (kommer snart) - 

Til toppen