VIKTIG INFORMASJON FRA KOMMUNEOVERLEGEN I SARPSBORG

4 par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bilde Kristin H Josefsen/Viken fylkeskommune Sarpsborg kommune har gjennom hele koronapandemien fulgt anbefalingene fra sentrale helsemyndigheter. Selv om mange er fullvaksinerte, er det fremdeles ikke nok for å kunne åpne helt opp i Norge, men målet nå er at barn og unge skal ha et mest mulig normalt liv mens de som skal vaksineres vaksineres og stadig flere blir beskyttet. Derfor er utgangspunktet at skoler og barnehager er på såkalt grønt tiltaksnivå, noe som tilsvarer en tilnærmet normal læringssituasjon.

Av samme grunn er de under 18 år fritatt fra smittekarantene hvis de følger retningslinjer for testing. De over 18 år kan også få unntak fra smittekarantene, men dette må gjøres etter vedtak fra kommuneoverlegen.

De som regnes som de aller nærmeste nærkontaktene, som hvis man bor sammen med en som er smittet, har en kjæreste, overnattingsgjest eller bestevenn som er smittet, må man fortsatt i karantene. Dette kommer an på hvor tett kontakt man har hatt og hvem dette gjelder avgjøres i smittesporingen.

Her kan du lese mer om de nye test-reglene for barn og unge: Sarpsborg kommune – Test kan erstatte smittekarantene for barn og unge under 18 år

Her kan du se video og lese mer om hvordan du tar en hurtigtest hjemme: Sarpsborg kommune – Slik tar du hurtigtest hjemme

Vaksinering og testing er nå det viktigste som gjøres for å begrense smittespredningen videre og unngå store utbrudd som kan spre seg til uvaksinerte i risikogruppene. I Sarpsborg og i mange andre kommuner, gjøres veldig mye av testing, særlig for barn og unge, som selvtesting i eget hjem. Erfaringer og tilbakemeldinger fra elever og foresatte så langt er at dette fungerer bra. De praktiske rutinene endrer seg, både grunnet erfaringer vi gjør og utfra hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Noen ganger er det behov for å endre rutinene raskt, slik det tidvis har vært behov for gjennom hele pandemien. Vi ber om forståelse for at dette kan medføre at man kan få nye og andre beskjeder enn tidligere innenfor et kort tidsrom. Vi gjør hele tiden vurderinger av hvordan vi kan håndtere smittesituasjonen på en best mulig og bærekraftig måte.

Mange lurer på hvorfor barn og unge kan fortsette å gå på skolen/i barnehagen når smitten øker. Det er da viktig å understreke at tiltakene som har begrenset våre barn og unge gjennom pandemien først og fremst har vært for å beskytte voksne og særlig voksne og eldre i risikogruppene. Disse er nå i stor grad vaksinerte og det blir stadig færre som ikke er beskyttet.

Korona gir milde symptomer hos de aller fleste barn og de få som skulle trenge sykehusinnleggelse, får god behandling, det er god prognose og det store flertallet av barn som får korona blir helt symptomfrie etter sykdommen. Strenge tiltak som har store konsekvenser for barns liv for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn, er ikke forholdsmessig.

Barn og unge kan med jevnlig testing være på skolen og i barnehagen og ha en normal lærende og aktiv hverdag selv om noen i klassen har testet positivt. I de aller fleste tilfeller blir det kun noen positive i hver klasse hvis vi finner det første tilfellet raskt. De som får symptomer mens de er i testregimet, må være hjemme til de har fått en negativ test. De som tester positivt for korona, må i isolasjon hjemme til smittefaren er over.

I noen tilfeller der det blir mange smittede eller det er spredd på flere klasser, kan tiltak som jevnlig testing av hele trinnet eller hele skolen bli aktuelt, og får man ikke kontroll kan også karantenering eller gult nivå på skolen bli aktuelt. Om rådene fra sentralt hold endres, for eksempel med gjeninnføring av generell karantene i skoler og barnehager, eller anbefaling om jevnlig testing av større grupper også når det ikke er oppdaget utbrudd, vil vi også endre våre rutiner tilsvarende. Informasjon om dette vil i så fall komme både fra skolen og på kommunens nettsider og facebooksider.

Les gjerne spørsmål og svar fra FHI om barn og smitte her: Folkehelseinstituttet – Innlegg | Facebook 

Til toppen