Utlån av lærebøker

Skolebøker og eple - Klikk for stort bilde pexels.com/CC0  

Utlån til elever

Alle med elevstatus ved Kalnes videregående skole kan låne lærebøker på skolebiblioteket.

  • Elever har rett til lån av lærebøker i alle fag som de har elevstatus i. Utlånsvarighet: Ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni. 
  • Elever kan låne lærebøker i fag de tar som privatist, hvis det er ledige bøker. Utlånsvarighet: Fra oppmelding og frem til eksamen samme semester.
  • Elever kan låne lærebøker på dagslån, hvis de ikke har med lærebok. Utlånsvarighet: 1 dag. 
  • Avbrytes opplæringen i løpet av skoleåret skal alt leveres med én gang for å unngå erstatningskrav.

Merk at hvis ikke lærebøkene leveres inn til avtalt frist, må du betale for boken.

Rutinen bygger på Viken fylkeskommunes utlån av lærebøker.