Rektor og skolens ledelse

Rektor

Tormod Korpås
Tlf: 69 13 60 00 / 99 57 83 37
E-post: tormodk@viken.no

Assisterende rektor

Tommy André Eriksen
Tlf: 69 13 60 00 / 90 07 75 77
Epost: tommyer@viken.no

Utdanningsleder Fellesfag, idrettsfag og spesialundervisning

Knut-Anders Johansen
Tlf: 69 13 60 00 / 92 03 47 05
Epost: knutanderj@viken.no

Utdanningsleder Elevtjenesten og vg3 i skole

Atle Vidar Hansen
Tlf: 69 13 60 00 / 97 11 67 70
Epost: atleh@viken.no

Utdanningsleder Eksamen, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Bygg og anlegg

Ole Johnny Ringsrød
Tlf: 69 13 60 00 / 41 67 53 35
Epost: olejohnnyr@viken.no

 

Fagleder Naturbruk

Anne Kristine Graff
Tlf: 69 13 60 00 / 908 50 187
Epost: annegraf@viken.no

Prosjektleder

Petter Hermansen
Tlf: 69 13 60 00 / 950 42 839
Epost: oskarh@viken.no 

Fagleder Idrett

Rolf Inge Ølberg
Tlf: 69 13 60 00 / 907 41 612
Epost: rolfol@viken.no 

Fagleder Bygg og anleggsteknikk

Truls J. W. Sønsterud
Tlf: 69 13 60 00 / 952 44 560
Epost: trulsso@viken.no

Fagleder Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Kjersti Riiser
Tlf: 69 13 60 00 / 46 41 37 76
Epost: kjerstir@viken.no

Fagleder Fellesfag (realfag)

Ole Kristoffer Sørensen
Tlf: 69 13 60 00 / 90 61 13 68
Epost: oleso@viken.no

Fagleder Fellesfag (filologi)

Hanne Havstad Ingebrigtsen
Tlf: 69 13 60 00 / 99 51 16 88
Epost: hanneing@viken.no

Fagleder Tilrettelagt avdeling

Rigmor Johansen
Tlf: 69 13 60 00 / 90 05 06 81
Epost: rigmorj@viken.no

Kantineleder

Inger Johanne Aulie
Tlf: 69 13 60 00 / 99 33 15 96
Epost: ingera@viken.no

Renholdsleder

Azar Sherko Ahmad
Tlf: 69 13 60 00 / 46 36 09 82
Epost: azara@viken.no

Leder for skolegårdsbruket

Gunhild Dangstorp
Tlf: 41 64 08 85
Epost: gunhildda@viken.no