Rektor og skolens ledelse

Rektor

Hanne Lorentzen
Tlf: 69 13 60 10 / 959 98 158
E-post: hannelo@viken.no

Assisterende rektor, utdanningsleder Naturbruk, skolegårdsbruket

Tommy André Eriksen
Tlf: 69 13 60 02 / 900 77 577
Epost: tommyer@viken.no

Utdanningsleder Fellesfag, idrettsfag og spesialundervisning

Knut-Anders Johansen
Tlf: 69 13 60 70 / 920 34 705
Epost: knutanderj@viken.no

Utdanningsleder Elevtjenesten og vg3 i skole

Atle Vidar Hansen
Tlf: 69 13 60 64 / 971 16 770
Epost: atleh@viken.no

Utdanningsleder Eksamen, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Bygg og anlegg

Ole Johnny Ringsrød
Tlf: 69 13 60 16 / 416 75 335
Epost: olejohnnyr@viken.no

 

Fagleder Naturbruk

Anne Kristine Graff
Tlf: 69 13 60 38 / 908 50 187
Epost: annegraf@viken.no

Prosjektleder

Petter Hermansen
Tlf: 69 13 60 88 / 950 42 839
Epost: oskarh@viken.no 

Fagleder Idrett

Rolf Inge Ølberg
Tlf: 69 13 60 50 / 907 41 612
Epost: rolfol@viken.no 

Fagleder Bygg og anleggsteknikk

Per Dahlback
Tlf: 69 13 60 67 / 917 21 433
Epost: perd@viken.no

Fagleder Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Kjersti Riiser
Tlf: 69 13 60 92 / 464 13 776
Epost: kjerstir@viken.no

Fagleder Fellesfag (filologiske-/realfag)

Ole Kristoffer Sørensen
Tlf: 69 13 60 22 / 906 11 368
Epost: oleso@viken.no

Fagleder Spesialpedagogisk seksjon

Rigmor Johansen
Tlf: 69 13 60 64 / 900 50 681
Epost: rigmorj@viken.no

Kantine- og renholdsleder

Inger Johanne Aulie
Tlf: 69 13 60 41 / 993 31 596
Epost: ingera@viken.no

Leder for skolegårdsbruket

Gunhild Dangstorp
Tlf: 416 40 885
Epost: gunhildda@viken.no

Til toppen