Agronomutdanning for voksne

Klikk for stort bilde 

Dette er en komprimert utdanning som består av landbruksfagene fra Vg2 og Vg3 naturbruk, og passer for deg som er eller skal bli gårdbruker, eller andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk. Utdanningen gjennomføres over to år som et deltidsstudium med heldagssamlinger på fredager 1 – 2 ganger i måneden. Neste opptak er høsten 2021, med søknadsfrist 10. april 2021.

Undervisningen veksler mellom teori og praksis. I tillegg er det selvstudium, obligatoriske prøver og innlevering av oppgaver. Dette er et intensivt kurs der mye fagstoff gjennomgås.
Det er lærere fra naturbruksavdelingen på Kalnes, og noen gjesteforelesere, som står for undervisningen.    

Utdanningen er gratis, og fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/vitnemål/yrkeskompetanse som agronom.

Voksenagronom


Studiehåndbok for voksenagronom (PDF, 16 MB)

Til toppen