FRISKT Naturbruk - Studiekompetanse med realfagsfordypning

Elever i bigården - Klikk for stort bilde

Forskning - Realfag - Innovasjon - Samarbeid - Kunnskap - Teknologi
FRISKT naturbruk er et 3-årig løp ved Kalnes vgs. Du får en fremtidsrettet start på en utdanning som vil bidra til nye løsninger og en bærekraftig fremtid.