Naturbruk - Yrkesrettet eller studieforberedende

Grønt og blått naturbruk er for deg som ønsker en utdanning innenfor fiske og fangst, dyr, planter, maskiner, energi, klima og miljø. På Kalnes kan du velge mellom yrkesfaglig naturbruk og studieforberedende naturbruk.