Tilrettelagt avdeling

Tilrettelagt avdeling er et tilbud til elever som trenger tilrettelegging av undervisningen og skolehverdagen. Dette tilbudet strekker seg utover det man finner av tilpasset opplæring innenfor skolens ordinære tilbud.  Avdelingen er først og fremst knyttet til utdanningstilbudet naturbruk. 

Våre elever, uansett forutsetninger skal gå ut fra skolen rustet til å møte arbeidsliv eller andre arenaer som møter dem, mestre livene sine og være en del av fellesskapet.


Undervisningen foregår slik :