Aktuelt

Kirkeparkens hederspris til renholderne

Renholderne Janne, Rita, Qui Anh, Tatjana, Eva, Lena, Jasmin og Ann får Kirkeparkens hederspris for profesjonell, stødig og avgjørende innsats gjennom dette spesielle året.  

Ny leder og nestleder for neste års elevråd er på plass

Det er Christina Tansihaug Andersen i 1STB som skal lede elevrådet fra høsten av. Andrea Hermine Kjønsø i 1RMB er valgt som nestleder.  

Satte sitt preg på byen

Elevene i faget kunst og skapende arbeid jobbet tidligere i høst med stedsspesifikke kunstverk.          

Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet

På Kirkeparken mener vi det er viktig med likeverd, inkludering og omsorg. Derfor er disse tre ordene noe mer enn ord hos oss. De er kjerneverdiene våre. Men vi hadde ikke vært en skole om ikke vi satte oss høye mål for læring og utvikling. Derfor er resultatbevissthet en fjerde kjerneverdi hos oss.    

Til toppen