Generell informasjon til elever – tiltak for å begrense smitte

Kjære alle elever på Kirkeparken: Nå er vi i gang igjen med nye tiltak som berører oss i skolehverdagen. Smittevernveileder for videregående skole er gjeninnført og vi forholder oss til trafikklysmodellen, foreløpig på grønt nivå.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

Det grønne nivået betyr at skolehverdagen skal organiseres som vanlig. Det blir derfor ikke noe endring i plan for undervisning som følge av disse innstrammingene.

Vi ber dere om å følge opp de enkle smittevernrådene om å bli hjemme ved sykdom eller symptomer på sykdom, at dere sørger for god hoste- og håndhygiene og unngår håndhilsning og klemming. Vi ber også om at dere følger opp de tiltakene som er bestemt utenfor skolen, så som å bruke munnbind i butikker og i kollektivtrafikken og holde god avstand til andre og begrense antall nærkontakter. Alle elever i Vg1 er med i jevnlig testing og bes om å teste seg to ganger i uken, før skole, mandag, og før skole, tirsdag.

Vi må dessverre avlyse flere aktiviteter

Det som også vil berøre oss nå, og som er veldig trist i denne førjulstida, er de ulike arrangementene vi blir nødt til å avlyse. Elevrådet og skolen har tradisjon for å arrangere mange ulike arrangementer i tiden før jul, disse vil dessverre i stor grad bli avlyst nå;

  • 9. desember er det planlagt utdeling av julegrøt og arrangement i Fugleberget mellom kl. 11 og 12 av elevrådet. Det blir fortsatt utdeling av julegrøt, men vi må dessverre avlyse det tilhørende arrangementet i Fugleberget.
  • 13. desember avlyses Luciafeiringen.
  • 20. desember avlyses arrangementet i Moss kirke.
  • 21. desember avlyses Juleberget, den tradisjonelle juleavslutningskonserten i Fugleberget. Det legges opp til avslutningssamlinger i klassene denne dagen. 

Her finner dere Udirs veileder om smittevern i videregående skole

Til toppen