Informasjon om fagvalg for elever på studiespesialiserende Vg1

Torsdag 19. januar hadde vi møte for foresatte til elever i Vg1. Her kommer en oppsummering av informasjonen som ble gitt.

Avsluttende fag

Følgende fag er avsluttende (standpunkt) i Vg1:

 • matematikk
 • engelsk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • geografi.

Elevene vil få standpunktkarakter som blir stående på vitnemålet.

Matematikk og programfag for Vg2

Elevene skal nå bestemme seg for hvilken type matematikk og hvilke programfag de ønsker for neste skoleår. Når det gjelder matematikk kan de mellom fellesfaget matematikk 2P eller programfag matematikk S1 samfunnsfaglig matematikk eller R1 realfagsmatematikk.

I tillegg til matematikk skal elevene velge tre programfag for neste skoleår.

To programområder

Det er to hovedområder på studiespesialiserende programområde:

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene kan velge fag fra begge programområder, men det er viktig at elevene vet at de må fortsette med minimum to av programfagene de har valgt i Vg2 også i Vg3.  Dette kalles fordypningsfag i Vg3, begge fordypningsfagene må tilhøre samme programområde.

Hvilke fag kan man velge?

Med forbehold om elevgrunnlag tilbyr vi følgende fag innenfor hvert programområde:

Realfag

Programfag på Vg2

 • matematikk S1
 • matematikk R1
 • kjemi 1
 • fysikk 1
 • biologi 1
 • teknologi og forskningslære 1
 • informasjonsteknologi

Fordypning på Vg3

 • matematikk S2*
 • matematikk R2*
 • kjemi 2*
 • fysikk 2*
 • biologi 2
 • teknologi og forskningslære 2

En stjerne * ved faget betyr at faget bygger på tilsvarende kurs i Vg2.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag på Vg2

 • historie og filosofi 1
 • økonomistyring
 • markedsføring og ledelse 1
 • sosiologi og sosialantropologi
 • rettslære 1
 • medie- og informasjonskunnskap 1
 • psykologi 1
 • engelsk 1
 • matematikk R1 og S1

Fordypning på Vg3

 • historie og filosofi 2*
 • økonomi og ledelse
 • markedsføring og ledelse 2*
 • sosialkunnskap
 • politikk og menneskerettigheter
 • rettslære 2
 • medie- og informasjonskunnskap 2*
 • psykologi 2
 • engelsk 2*
 • matematikk R2* og S2*

En stjerne * ved faget betyr at faget bygger på tilsvarende kurs i Vg2.

Vi tilbyr også noen valgfrie programfag fra Idrett og Kunst, design og arkitektur. Elever fra Idrett og Kunst, design og arkitektur får førsteprioritet på disse, men ved ledige plasser kan elever fra studiespesialiserende programområde få tilbud. Vi gjøre oppmerksom på at disse fagene ikke regnes som fordypningsfag innfor realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Grunnlag for valg

Når elevene selv har mulighet til å velge fag er følgende viktig:

 • Mestring
 • Interesse
 • Fremtidsplaner

Ressurser hvor du kan finne informasjon

Kunnskapsdepartementet jobber fortiden med en ny modell for opptak til videregående skole og det er endringer underveis, men vi vet foreløpig ikke når de inntreffer. Endringene medfører muligens at regler om førstegangsvitnemål opphører. Ordningen med tilleggspoeng er også oppe til vurdering. Opplysningene nedenfor om førstegangsvitnemål er dagens regler og kan endre seg i nær fremtid.

Førstegangsvitnemål

 • Per i dag får elever som fullfører og består alle fag innenfor normal tid, førstegangsvitnemål
 • Det finnes noen unntak i forhold til «normal tid», se forskrift til opplæringsloven §3-40
 • Søkere med førstgangsvitnemål konkurrere i egen kvote, 50% av studieplassene ved offentlige høyskoler er per i dag er avsatt til elever med førstegangsvitnemål. Elevene kan søke i denne kvoten når der er 21 år eller yngre i opptaksåret

Privatisteksamen og førstegangsvitnemål

 • Det er mulig å forbedre karakterer i fag, gjennom å avlegge privatisteksamen mens du er elev i videregående skole
 • Elevene som stryker/får karakteren 1, får tilbud om gratis privatisteksamen på høsten
 • Elever som får karakteren IV  ("ikke vurdert") må betale for ny privatisteksamen på høsten
 • Hvis eleven skal ha førstegangsvitnemål, så kan kun forbedre fag mens man er elev. De kan ikke bytte ut fag tatt som elev med fag tatt som privatist. Her er det ett unntak: Det er lov å bytte ut 1T med 1P

Mer informasjon om førstegangsvitnemål på Samordna opptak

Til toppen