Jevnlig massetesting på skolen fra mandag

Skolen vil fra mandag 10. mai teste flest mulig elever for koronavirus hver uke. Målet er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. 

Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av koronavirus.

Praktisk informasjon 

Det er frivillig å bli testet, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke.  

Vi kommer til å tilby test égang i uken. Testingen vil foregå i klasserommet. Koronavertene vil veilede deg i hvordan du tar testen. Prøven tar du selv fra nesen, og du vil få opplæring i dette. Testingen vil ikke være smertefull. 

Hva skjer etter testing

  • Resultatene fra testen er klare 1520 minutter etter at prøven er tatt.
  • Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet, får klassen ingen melding. 
  • Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet, vil det bli delt ut munnbind, og de som ble testet samtidig sendes hjem. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.  
  • Dersom hurtigtesten din er positiv, må du i isolasjon. Du blir da kontakteav skolen og får beskjed om hva du skal gjøre videre. Dersom du skal i karantene, får du beskjed om dette fra skolen. 
  • Det må også tas en ny prøve av deg som blir sendt til et laboratorium for analyse. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.
  • Dersom du tester positivt, vil det være bare du og eventuelt dine foreldre/foresatte som får beskjed om dette. Skolen har taushetsplikt. 

Selv om du tester deg jevnlig, er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.  

Bakgrunn for massetestingen

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.  

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for dere som er unge. Samtidig får elever bedre opplæring når skolen kan være åpen. 

Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.  

Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset 

Mer informasjon 

Mer informasjon om koronavirus finner du på helsenorge.no og på kommunens nettside. 

Til toppen