Kirkeparken åpner på rødt nivå onsdag 14. april OPPDATERT 21. april: Vi forblir på rødt nivå frem til mandag 3. mai

OPPDATERT 21. april: Vi har i dag fått melding fra kommuneoverlegen om at vi skal ha en uke til på rødt smittevernnivå, altså blir det rødt frem til og med fredag 30.04. Det er planlagt at vi skal over på gult nivå igjen fra mandag 3.mai.

Vi har fått bekreftet fra kommuneoverlegen at vi kan åpne på rødt nivå i morgen, onsdag 14.april. Det er B-gruppene som begynner med tilstedeværelse på skolen i morgen.

Jenter hopper på trampoline - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Trine Sirnes  

Noe nytt

Når dere nå kommer tilbake, er det noen endringer på skolen i forhold til hvordan vi hadde det før påske. Det er spesielt to ting som er nytt.

Bruk av munnbind på skolen

Kommuneoverlegen har vurdert det slik at det åpnes for bruk av munnbind der hvor det er utfordrende å holde 1 meter avstand i skolens fellesarealer på rødt nivå. Skolen har kjøpt inn et stort lager av munnbind og det er beregnet at hver enkelt elev får utdelt to munnbind om dagen til bruk på skolen. Elever som benytter seg av kollektivtransport vil kunne få utdelt to munnbind til bruk der. Munnbindene blir lagt ut i klasserom og de deles ut i skolens fellesarealer av skolens koronaverter.

Koronaverter

Skolen har nå knyttet til seg koronaverter som skal bistå med informasjon om smittevern overfor dere elever. Vertene vil være til stede på skolen hele dagen og oppholder seg rundt om i skolens fellesarealer. De vil dele ut munnbind og skal være behjelpelige i spørsmål om smittevern og kan komme med vennlige påminnere der hvor det trengs.

Frem til skoleslutt

Det aller viktigste som skjer nå frem til skoleslutt har ikke med korona å gjøre. Vi går nå inn på oppløpssiden av skoleåret og vi som jobber på skolen vil at så mange som mulig fullfører og består skoleåret med så gode resultater som mulig. Vi har derfor satt i gang en del tiltak som vi håper at dere elever benytter dere godt av. Det vil bli satt i gang flere smågrupper i enkeltfag, det blir opprettet tilbud om leksekafé hvor lærere fra flere ulike fag vil være til stede og tilby faglig oppfølging. Leksekafétilbudet inkluderer også servering. Vi håper så mange som mulig benytter seg av disse tilbudene, det vil komme mer informasjon i Elevinfo-teamet og fra kontaktlærerne.

Til toppen