Oppdatert tittel: Vi trenger flere vertsfamilier!

Kirkeparken skal ha elevutveksling 9.–13. mai (uke 19), og i den forbindelse trenger vi flere vertsfamilier. Som vertsfamilie vil oppgaven bestå i å huse ungdom(mer) gjennom uken og sørge for at de får delta i hverdagslivet med skoledag, måltider, aktiviteter og så videre.  Elevene som kommer på besøk vil være på alder med våre egne elever.

Logo til Erasmus+-prosjektet - Klikk for stort bilde 

Denne utvekslingen er et Erasmus+-prosjekt og vi får besøk fra samarbeidslandene Romania, Portugal, Spania, Tyskland og Estland. Prosjektet handler om å forebygge drop-out ved å skape trivselstiltak for kropp og sjel på skolene.

I tillegg vil det språklige utbyttet være godt. Prosjektet foregår i hovedsak på engelsk, men spansk og tysk vil også være språk som kan benyttes med noen av elevene og lærerne.

Elever til familier som stiller som vertsfamilier i mai vil bli prioritert når vi skal reise på utveksling til Estland og Portugal høsten 2022.

Hvis du eller dere er interessert i å være vertsfamilie og/eller delta på utveksling til høsten kan dere ta kontakt med Jørn A. Berge-Martens på e-post jornb@viken.no eller på mobil 90 76 00 53.

Til toppen