Referat fra møte for foresatte til elever i Vg1 30. august 2022

Her følger et sammendrag av presentasjonen som ble vist under møtet.

Om skolen

 • 1040 elevplasser
 • 175 ansatte
 • 7 utdanningsprogram
 • 4 studieforberedende
  • Studiespesialisering (ST)
  • Idrettsfag (IDR)
  • Kunst, design og arkitektur (KDA)
  • Musikk, dans og drama (MDD)
 • 3 yrkesfaglige
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
  • Restaurant- og matfag (RM)
  • Salg, service og reiseliv (SSR)
 • Tilrettelagt opplæring
 • OT-klasse
 • Voksenopplæring

Elevinfo 2022 –  2023

Hefte som ble utdelt til samtlige elever ved skolestart. Heftet inneholder praktisk informasjon om skolehverdagen, forventninger, støttetilbud, plikter og rettigheter. Bruk gjerne tid på heftet, masse nyttig informasjon. 

Forventninger til deg som foresatt

Vis positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

«Ikke gi deg» ☺

Økende grad av selvstendiggjøring

 • Fra fylte 15 år, selvråderett i spørsmål om utdanningsvalg og valg i tilknytning til utdanning
 • Fra fylte 18 år – juridisk sett myndig
 • Forsørgerplikt gjennom videregående opplæring
 • Bidra til ungdommens selvstendiggjøring, tillit og ansvar
 • Mulighet for samtykkeerklæring, utvidet samarbeid etter fylte 18 år. 

Mestring av skolearbeidet

 • Bidra til å kommunisere høye, positive forventninger
 • Fokuser på hva ungdommen gjør, tid, innsats og vilje
 • Mindre fokus på iboende egenskaper som forklaring på prestasjoner
 • Bygg opp og vær med på å feire de gode mestringsopplevelsene

Tilstedeværelse

 • Elevene skal møte presist og delta aktivt i opplæringen
 • Elevene må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom de ikke kan komme på skolen
 • Elevene må selv skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt hvis de må være borte

Fraværsregler

Fravær unntatt fraværsgrense

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Deler av føreropplæringen

Elevtjenesten ved Kirkeparken

Her viser vi til det som står om elevtjenesten på våre hjemmesider

Leksekafé

 • Onsdager kl. 13.50 – 15.30
 • Fellesfag og realfag
 • Servering

Avgangsmarkering

Mye av informasjonen herunder er hentet fra Ombudet for barn og unge i Viken

Mange bruker så mye tid på planlegging og gjennomføring av feiringen, gjennom årene på videregående skole, at det går utover skolen og karakterene. Det er også så mye rusbruk at feiringen ikke har plass til meg som har valgt å ikke bruke rusmidler. Jeg vil gjøre det bra på skolen og feire med vennene mine, men må velge skolegang eller feiring. Det burde være en selvfølge å feire–  ikke et dilemma 

(Jente, 17 år)

Godt og inkluderende skolemiljø

Våre ungdommer skal ha en trygg og god tid på videregående skole!

 • Videregående skole; en ny start, nytt miljø og nye vennskap
 • Flere ungdommer kan binde seg til en gruppe de vil være på russebuss/van eller vandregruppe med, allerede på ungdomsskolen og i starten av vg1
 • Bidrar det til et godt og inkluderende miljø og en god start?
 • Vi ønsker at våre ungdommer har en god tid på vgs der fokus er på tiden mellom vg1– vg3, og ikke planlegging av en ressurskrevende feiring
 • Vi ønsker en fin feiring for hele avgangskullet

Norsk feiring

Flere ungdommer har en fin feiring, men for mange har det ikke.

 • En feiring der flere opplever utenforskap, mobbing og krenkelser
 • Avgangsmarkeringen planlegges tidlig, og for de som ønsker å være russ, kan det være ressurskrevende
 • Flere opplever utenforskap og mobbing fra ungdomsskolen av og ut videregående skole. Skolen kan nedprioriteres, og man planlegger å ta opp fag etter endt skolegang
 • Økt rusbruk
 • «Du er ikke russ uten buss» Bussene kan sette tonen for feiringen
 • Sterke markedskrefter som styrer feiringen
 • De som er med på buss/van/konseptgruppe og egentlig er «inne», kan bli påvirket til å gjøre ting de ellers aldri ville gjort. Dette kan gi følger i etterkant av feiringen

Ekskludering

 • Bussruss, vanruss, konseptruss og vandreruss - ekskludering satt i system?
 • Uniformering i form av russeklær og effekter, viser ikke et fellesskap, men hvem som er inne og hvem som er ute

Vg1 elever må forstå at det er tiden mellom vg1 og vg3 som er viktig; ikke bare feiringen (Russ, 2022)

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg aldri valgt å feire på denne måten (Russepresident, 2022)

Sterke markedaktører

 • 40 000 russ er «big business»
 • Firmaene oppsøker ungdom med høy status eller med mange følgere på sosiale medier
 • Ungdom brukes som selgere overfor sine medelever, og får rabatterte russeeffekter eller fester
 • Firmaene inngår avtaler med ungdom som er under 18 år
 • Definerer og styrer russefeiringen rundt tidspunkt for feiringen, arrangementer og hvilket utstyr alle «må ha»

Hemmelige kontrakter i en russegruppe

 • Ungdom kan ha hemmelige kontrakter i konseptgruppen, russebussen eller vanen, som er taushetsbelagte
 • Retningslinjer på samarbeid og hva du har lov til å fortelle om gruppen
 • Bøtelegging hvis du bryter den
 • Utstemming

En gutt på russebuss, fortalte kjæresten sin om navnet på bussen to timer før slippfesten. Han ble bøtelagt med 6000 kr, kastet ut av bussen og mistet pengene han hadde investert i den (150 000kr). Etter å ha fortalt foreldrene om kontrakten, fikk han ny bot på 12 000kr.

 • Er det greit?

Tips til deg som er foresatt til en fremtidig russ

 • Forebygg! Snakk om hvordan de vil ha det på skolen og hvordan de kan bidra til et bra miljø
 • Snakk om feiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de bidra til en positiv feiring for alle?
 • Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og negative opplevelser
 • Inkluder alle alltid; sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre
 • Tør å sette grenser, og stå i dem
 • Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å snakke med
 • Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om vennskap, utenforskap, rusbruk, press, knuteregler og sexpress. Åpenhet og trygghet er viktig
 • Ha på telefonen – alltid!
 • Hjelp ungdom å finne et sted å være i kommunen sammen. Da blir russebusser og vaner overflødige…
 • Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha egen facebook gruppe. Dere kan sammen bidra til en trygg og positiv avgangsfeiring
 • Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø og bra fellesfeiring

Hvordan få informasjon om skolen

 

Til toppen