Rødt nivå fram til påske

Det er besluttet at skolene i Moss skal ha rødt nivå til og med fredag 26. mars. Fredag er det fagdag, og elevene får beskjed fra lærer hva de skal gjøre da. Mandag 15. mars er det A-gruppene som møter på skolen.

Klikk for stort bilde  

Justering av smitteverntiltakene

På grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å stramme inn og justere på smitteverntiltakene vi har på skolen. Dette fører til at vi har en situasjon som ligner veldig på den vi hadde etter nedstengingen våren 2020. Tiltakene har som mål å redusere antall nærkontakter vi har i løpet av en vanlig skoledag og sørge for at vi unngår ansamlinger på tvers av klasser. Det vil være mindre trafikk internt i skolebyggene og vi ber dere om å enten oppholde dere i klasserom eller være utendørs.

Kantina

I kantina stenger vi spisedelen. Kantinedisken vil fortsatt være åpen. Her er det viktig at vi opprettholder god avstand i køen og at vi ikke blir stående i området etter å ha handlet. Ha gjerne med dere matpakke i denne perioden.

Grupperom

Grupperommene stenges. Lærere kan åpne opp disse når det er behov for aktivitet her i tilknytning til undervisning.

Klasserom

Klasserom vil være åpne i pauser og friminutt og vi anbefaler at man oppholder seg her eller utendørs for å spise lunsj.

Fellesarealer

Unngå opphold i fellesarealer.

Følgende enkle smitteverntiltak gjelder fortsatt

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Vask pulter ved skifte av undervisningsrom
  • Sett dere sammen med elever fra samme klasse når dere har undervisning i grupper på tvers.
  • Bli hjemme hvis dere er syke eller har symptomer.

Dette er inngripende tiltak som vil prege skolesituasjonen deres fremover, men vi er dessverre nødt til å ta i litt nå for å få bukt med smittesituasjonen.

Med vennlig hilsen 

Kjetil Langø

rektor

Til toppen