Tid for fagvalg - informasjon til elever og foresatte i Vg1 studiespesialiserende (Fristen for fagvalg i ViS er endret til 19.01)

Elevene skal i løpet av januar velge hvilke programfag de ønsker for neste skoleår. Her får dere informasjon om frister, timefordeling, hvilke fag elevene kan velge og vitnemål. 

Frister

Hva bør elevene tenke på når de skal velge fag

Elevene bør velge fag ut fra

 • Mestring
 • Interesser
 • Fremtidsplaner

Elever som velger fra programfag ut fra interesse, mestring og nytte har en bedre opplevelse av motivasjon for fagene.

De fleste fagene bygger videre på deler av fagene elevene har i Vg1. For eksempel har samfunnskunnskap elementer av psykologi (identitet og roller, holdninger), rettslære (straff, forbrytelse og menneskerettigheter), økonomistyring (bærekraftig utvikling, næringsgrunnlag) og sosiologi og sosialantropologi (sosialisering).

Fag- og timefordeling Vg1

Dette er timene elevene har i Vg1:

 • Matematikk: 5 timer
 • Engelsk: 5 timer
 • Naturfag: 5 timer
 • Samfunnskunnskap: 3 timer
 • Geografi: 2 timer
 • Norsk: 4 timer
 • Kroppsøving: 2 timer
 • 2. fremmedspråk: 4 timer
 • SUM: 30 timer

Avsluttende fag i Vg1

Følgene fag er avsluttende med standpunktkarakter i Vg1 og blir ført på vitnemålet:

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Samfunnskunnskap
 • Geografi

Fag- og timefordeling Vg2

Slik fordeler skoletimene seg i Vg2:

 • Norsk: 4 timer
 • Historie: 2 timer
 • Kroppsøving: 2 timer
 • 2. fremmedspråk: 4 timer
 • Felles matematikk 2P: 3 timer eller programfag S1/R1: 5 timer
 • Programfag: 5 timer
 • Programfag: 5 timer
 • Programfag: 5 timer
 • SUM: minimum 30 timer (32 timer hvis eleven velger S1 eller R1)

I Vg2 skal velge elevene ha 3 programfag og matematikk.

Valg av matematikk

Elevene kan bytte ut fellesfaget 2P med matematikk S1 eller R1 programfag

 • 2P – praktisk matematikk (fellesfag)
 • S1 – samfunnsfaglig matematikk
 • R1 – realfaglig matematikk

Avsluttende fag i Vg2

Alle programfagene og matematikk er avsluttende i Vg2 og blir ført på vitnemålet. Fremmedspråk er også avsluttende for alle elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen.

Fag- og timefordeling Vg3

Slik fordeler skoletimene seg i Vg3:

 • Norsk: 6 timer
 • Historie: 4 timer
 • Kroppsøving: 2 timer
 • Religion og etikk: 3 timer
 • Programfag fordypning 1: 5 timer
 • Programfag fordypning 2: 5 timer
 • Valgfritt programfag: 5 timer
 • SUM: minimum 30 timer

Programområder og fordypning

På studiespesialiserende er det to programområder

 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi

I Vg3 skal eleven velge tre programfag. To programfag skal være en fortsettelse av programfag eleven har hatt i Vg2 (ofte kalt "fordypningsfag"). Begge disse fagene må velges fra samme programområde. Se eksempler på fordypningsfag innenfor de to programområdene nedenfor.

Valgfritt programfag kan velges fra annet programområde.

Elever uten fremmedspråk i ungdomsskolen må velge fremmedspråk 1+2 istedenfor valgfritt programfag.

Programfag innen realfag

Programfag på Vg2

 • Matematikk S1
 • Matematikk R1
 • Kjemi 1
 • Fysikk 1
 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Teknologi og forskningslære

Mulige fordypningsfag på Vg3

 • Matematikk S2*
 • Matematikk R2*
 • Kjemi 2*
 • Fysikk 2*
 • Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 2

Fagene merket med * bygger på tilsvarende fag i Vg2. 

Matematikk R og S tilhører også programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

Programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag på Vg2

 • Historie og filosofi 1
 • Økonomistyring
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Sosiologi og sosialantropologi 1
 • Rettslære 1
 • Medie- og informasjonskunnskap 1
 • Psykologi 1
 • Engelsk 1
 • Matematikk S1 eller R1

Mulige fordypningsfag på Vg3

 • Historie og filosofi 2*
 • Økonomi og ledelse*
 • Markedsføring og ledelse 2*
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2*
 • Psykologi 2
 • Engelsk 2*
 • Programfag spansk, fransk og tysk
 • Matematikk S2 eller R2*

Fagene merket med * bygger på tilsvarende fag i Vg2. 

Matematikk R og S tilhører også programområdet realfag.

Programfag fra andre programområder

 • Breddeidrett 1: (fitness: individuell, gruppe eller ball)
 • Toppidrett 1: (håndball, fotball, individuell). Elevene må konkurrere i idretten.
 • Foto og grafikk 1
 • Kunst og skapende arbeid
 • Design og bærekraft

Disse programfagene tilhører verken realfag eller språk, samfunnsfag, økonomi og kan derfor ikke brukes som fordypningsfag.

Vitnemål

Bildet viser hvilke karakterer som er ført fra ulike fag og ulike studieår. Det er merket hvilke fag som er fellesfag og hvilke fag som er programfag. - Klikk for stort bildeEksempel på vitnemål for elev som har valgt programområdet realfag.   

Bildet viser hvilke karakterer som er ført fra ulike fag og ulike studieår. Det er merket hvilke fag som er fellesfag og hvilke fag som er programfag. - Klikk for stort bildeEksempel på vitnemål for elev som har valgt programområdet språk, samfunnsfag og økonomi   

Alle fag og eksamener må være bestått for å få studiekompetanse.

Antall eksamener, fordypninger, timer og fag må være i henhold til krav. Skolen veileder elever i forhold til dette.

Det er viktig å velge fag som man mestrer for å få gode karakterer.

Fordeler med førstegangsvitnemål

 • Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer i egen kvote. Denne kvoten utgjør 50 % av studieplassene på høyere utdanning.
 • Det er lavere poenggrenser for inntak innenfor kvoten for førstegangsvitnemål.

Krav til førstegangsvitnemål

 • Generell studiekompetanse (GENS)
 • Fullført og bestått videregående opplæring på normal tid
 • Noen unntak i forhold til ”normal tid”, se forskrift til opplæringsloven § 3-40
 • Elevene kan søke i kvoten for førstegangsvitnemål frem til de er 21 år i opptaksåret

For mer informasjon om førstegangsvitnemål, se Samordna opptak

Realfagspoeng og språkpoeng

Visse fag gir tilleggspoeng.  Eleven kan oppnå maks 4 tilleggspoeng.

Følgende fag i Vg2 gir følgende antall poeng:

 • Fysikk 1: 0,5 poeng
 • Biologi 1: 0,5 poeng
 • Kjemi 1: 0,5 poeng
 • Informasjonsteknologi 1: 0,5 poeng
 • Matematikk R1: 0,5 poeng
 • Matematikk S1: 0,5 poeng

Følgende fag i Vg3 gir følgende antall poeng:

 • Fysikk 2: 1 poeng
 • Biologi 2: 0,5 poeng
 • Kjemi 2: 0,5 poeng
 • Informasjonsteknologi 2: 0,5 poeng
 • Matematikk R2: 1 poeng
 • Matematikk S2: 0,5 poeng
 • Fremmedspråk som programfag, nivå 2: 0,5 poeng
 • Fremmedspråk som programfag, nivå 3: 1 poeng

Slik regner vi ut poengsummen

Når eleven skal søke på høyere utdanning, er det poengsummen som avgjør om eleven kommer inn på studiet hen ønsker. 

Skolepoeng (brukes i kvoten for førstegangsvitnemål)

Skolepoeng er summen av

 • Karakterpoeng
 • Realfagspoeng
 • Språkpoeng
 • Kjønnspoeng
 • Poeng fra opptaksprøver

Konkurransepoeng (brukes i ordinær kvote)

Konkurransepoeng er summen av

 • Skolepoeng
 • Tilleggspoeng
 • Alderspoeng

Informasjon om fagvalg og høyere utdanning

Her har vi samlet noen lenker som gir mer informasjon

Om opptakskrav til høyere utdanning (samordnaopptak.no)

Om valg av studier og utdanning/karriere (utdanning.no)

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse (GENS) har noen studier spesielle opptakskrav. Eksempel på dette kan være studiene medisin og odontologi, som begge har opptakskoden MEROD. Det vil si at søkerne må ha hatt programfagene matematikk R1 (eller S1+S2), fysikk 1, kjemi 1 og kjemi 2 på videregående.

Spesielle opptakskrav kan du lese mer om på samordnaopptak.no

Hvert år kan de bli endringer i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Det kan du lese mer om på samordnaopptak.no

Lurer du på noe mer?

Da kan du ta kontakt med karriereveilederne Camilla Tønnesen og Roar Breivik eller utdanningsleder Marianne Gurrik. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på denne siden.

Til toppen