Vi har lærerutveksling fra Wien

Denne uken har skolen og lærerne på musikk, dans og drama hatt besøk av fire musikklærere fra Wien. Gjestene har vært på såkalt jobbskygging, hvor hensikten er nettopp å se hvordan man i andre land underviser, hovedsakelig i  musikkfag.

Lærere og ledelse fra Wien og Moss May-Helen Howard  

Gjestene som er på besøk er Beate Länger-Oelz, Ursula Medicus, Peter Manhart og Alexander Boiadjiev fra skolen BRG Wien 3, som ligger i sentrum av Wien, Østerrike. Besøket er en del av et Erasmus+- prosjekt, og er en gjenvisitt fra da noen av våre lærere var på besøk hos dem i Wien før pandemien. BRG Wien har fokus på kunst, dans og musikk, så alle elevene har undervisning i et av områdene i tillegg til fellesfag som språk og matematikk. I Østerrike er alderstrinnene på skolen litt annerledes enn her. Deres elever spenner fra 10 til 18 år og noen av dem bor på internat tilknyttet skolen. Det er omtrent 850 elever og 150 ansatte på skolen.

Våre gjester opplever at selve undervisningsmetodene stort sett er de samme som dem de bruker i Østerrike, og antagelig er likt i store deler av Europa. Noen av dem ser ulikheter i  fasilitetene, utstyret og tiden de norske elevene og lærerne har tilgjengelig. De er imponert over de ulike rommene og plassene som er til rådighet her. Det at rommene er fullt med musikkinstrumenter og utstyr, og ikke minst at det allerede er på plass og ikke må rigges opp eller ned etter hver økt ser de på som verdifullt. Andre gjester ser også disse forskjellene, men sier også at de har utstyr og andre instrumenter i sine musikkrom som vi ikke har så mye av her på Kirkeparken. De tenker at vi har ulike fasiliteter nettopp fordi målet for hva elevene skal lære er ulikt mellom landene. Elevene i Østerrike har færre musikktimer i uka, og stoff fra ulike områder i musikk skal dekkes på få timer med større klasser, dermed blir undervisningen annerledes. For tiden jobber våre elever med et tverrfaglig prosjekt og da blir det mye arbeid i grupper. Slik undervisning, hvor mye av arbeidet blir gjort uten lærer, er ikke så vanlig i Østerrike, men noe våre gjester ser fordeler av. Vår kombinasjon av gode fasiliteter og flere musikktimer gjør det mulig å gjennomføre en-til-en-undervisning, noe de får gjort lite av i Østerrike. Både Medicus og Boiadjiev underviser blant annet i piano og orgel, og der er det 3 elever samtidig undervisningstimen, mot 1 her.

Det er også noen klare kulturelle forskjeller mellom skoler i Østerrike og Norge. Blant annet er det ikke vanlig å kalle lærerne med fornavn i Østerrike. Der henvender elevene seg for eksempel til Frau Professor Länger-Oelz eller Herr Professor Maanhart, ikke slik som hos oss, hvor alle er på fornavn med hverandre.

Det har selvfølgelig ikke bare vært jobbskygge i disse dagene. Det har også vært tid for hyggelige middager med norske kollegaer, turer i Moss, solnedgangstur på Jeløy Radio og sightseeing i Oslo

Våre gjester er svært fornøyd, både med besøket og ordningen med utveksling. Både våre lærere og de ønsker å  fortsette utvekslingssamarbeidet og målet er å på sikt kunne ha med elever på slike reiser.

Vi takker for besøket og ønsker dem god tur hjem!

Til toppen