NAV-veileder

NAV-veileder samarbeider med skolens rådgivere, skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten eller andre etter dine ønsker og behov.

Nav-veileder kan hjelpe deg med utfordringer du møter utenfor skolen som påvirker skolehverdagen din.

NAV-veileder kan du oppsøke om du har spørsmål rundt:

  • Familie/hjemmeforhold
  • Bolig
  • Hverdagsøkonomi
  • Jobbsøking

NAV-veileder er på skolen fire dager i uken.

NAV-VEILEDER HAR TAUSHETSPLIKT. 

Kontakt Helene Hafnor på e-post heleneh@viken.no eller mobil 474 62 795