Referat fra møtet for foresatte til elever i Vg1 29. august 2023

Planen for møtet

 • Om skolen
 • Forventninger til deg som foresatt
 • Tilstedeværelse og fraværsregler
 • Om elevtjenestens arbeid
 • Om avgangsmarkering og samarbeid med politiet
 • Klassevise møter, husk klasse/kontaktlærer

Om skolen

Kirkeparken har:

 • 1040 elevplasser
 • 175 ansatte
 • 7 utdanningsprogram
 • 4 studieforberedende
  • Studiespesialisering (ST)
  • Idrettsfag (IDR)
  • Kunst, design og arkitektur (KDA)
  • Musikk, dans og drama (MDD)
 • 3 yrkesfaglige
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
  • Restaurant- og matfag (RM)
  • Salg, service og reiseliv (SSR)
 • Tilrettelagt opplæring
 • OT-klasse
 • Voksenopplæring

Elevinfo-heftet 2023-2024

Heftet ble utdelt til samtlige elever ved skolestart. Det inneholder praktisk informasjon om skolehverdagen, forventninger, støttetilbud, plikter og rettigheter.

Bruk gjerne tid på heftet, det inneholder masse nyttig informasjon.

Forventninger til deg som foresatt

Vis positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

Ikke gi deg!

Økende grad av selvstendiggjøring

 • Fra fylte 15 år har eleven selvråderett i spørsmål om utdanningsvalg og valg i tilknytning til utdanning
 • Fra fylte 18 år er eleven juridisk sett myndig
 • Du har forsørgerplikt gjennom videregående opplæring
 • Bidra til ungdommens selvstendiggjøring gjennom tillit og ansvar
 • Eleven har mulighet til å gi samtykkeerklæring til utvidet samarbeid mellom skole og hjem etter fylte 18 år

Mestring av skolearbeidet

 • Bidra til å kommunisere høye, positive forventninger
 • Fokuser hva ungdommen gjør, tid, innsats og vilje
 • Ha mindre fokus iboende egenskaper som forklaring prestasjoner
 • Bygg opp og vær med å feire de gode mestringsopplevelsene

Tilstedeværelse på skolen

 • Elevene skal møte presist og delta aktivt i opplæringen
 • Elevene må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom de ikke kan komme på skolen
 • Elevene må selv skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt hvis de må være borte

Fraværsregler – 10%

 • Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag fører til at man ikke får karakter i det faget den terminen/skoleåret
 • Det varsles med brev ved passert 5 % fravær
 • Tips: sørg for dokumentasjon på fravær, men det er lov å være borte fra skolen inntil 10 % uten dokumentasjon

Her kan du lese mer om fravær og fraværsregler

Laget rundt eleven

Her kan du lese mer om skolens elevtjeneste

Karrierelæring

 • Ikke ett valg, men læring og utvikling
 • Lære om seg selv i ulike situasjoner
 • Lære strategier for å sammenstille informasjon om utdanning, arbeid og samfunn og ta informerte valg
 • Samarbeid internt og eksternt
 • § 22-3 i forskrift til opplæringslova

Hva karriereveilederne gjør i Vg1

 • Første besøk i vg1-klassene - Uke 37 - 39: hvem, hva, hvor – hilserunde: 15 klasser
 • Klassebesøk i forbindelse med valg av programfag for neste år – muligheter/begrensninger – Desember: 9 klasser
 • Besøk YF – valg av retning i vg2 før 1.mars – Uke 5: 6 klasser
 • Kontaktlærer melder behov for felles økt/time med karrierelæringsaktiviteter før april/mai

Hva karriereveilederne gjør i Vg2

 • Kort klassebesøk – studieforberedende: 9 klasser Uke 42 - 44
 • Klassebesøk YF – bruk av verktøy til søknad læreplass – Uke 42 - 44
 • Klassebesøk i forbindelse med valg av programfag for neste år – muligheter/begrensninger – Desember/januar: 9 klasser
 • Skolebesøk fra Forsvaret 19.oktober: To økter DVS sal: 11.00-11.40: Studieforberedende 12.10-13.00: Yrkesfag
 • Utdanningsmesse: «Ta utdanning» februar/mars 1 buss – frivillig, men bindende påmelding vg2
 • Besøk YF – valg av retning/læreplass i vg3 før 1.mars: 6 klasser – Uke 2-3
 • Tilbud om karriereveiledning klassevis – kontaktlærer/faglærer avtaler – tid etter påskeferien

Leksekafé

Leksekafé er et tilbud til alle elever onsdager klokken 13.50 til 15.30. Der kan elevene få hjelp av lærere med lekser i fellesfag og realfag, men man kan selvfølgelig jobbe med lekser i andre fag også.

Internasjonalisering på Kirkeparken

 • Den gamle klasseturen/studieturen finnes ikke lengre
 • Alle reisevirksomhet finansieres av Erasmus +
 • Reiser skjer på tvers av klasser og grupper, knyttet til konkrete prosjekter
 • Henvendelser med spørsmål om å stille opp som vertsfamilie vil komme

Samarbeid med politiet

Skolen har et aktivt samarbeid med politiet og har jevnlige møter på skolen. Dette medfører at det vil stå uniformerte politibiler utenfor skolen fra tid til annen, uten at det er noe dramatikk knyttet til dette.

Inkluderende avgangsmarkering

Jeg går på vg1 nå og har ingen russegruppe. Jeg kommer derfor ikke til å være russ; det er for sent.

Gutt 16 år, oktober på Vg1.

Et av de største valgene du tar på videregående skole, er om du skal være russ eller ikke. Det har alt å si for ditt sosiale liv.

Jente 17 år.

Godt og inkluderende skolemiljø

Våre ungdommer skal ha en trygg og god tid på videregående skole!

 • Videregående skole; en ny start, nytt miljø og nye vennskap
 • Vi ønsker en fin feiring for hele avgangskullet
 • Flere ungdommer kan binde seg til en gruppe de vil være på russebuss/van eller vandregruppe med, allerede på ungdomsskolen og i starten av vg1
 • Vi ønsker at våre ungdommer har en god tid på vgs der fokus er på tiden mellom vg1- vg3, og ikke planlegging av en ressurskrevende feiring

Sterke markedsaktører

 • 40 000 russ er «big business»
 • Ungdom får personlige meldinger og markedsaktører oppretter grupper på Facebook og andre sosiale medier, som "Russegruppen 2026" der de driver salg og former feiringen
 • Ulovlig markedsføring overfor mindreårige og stressmarkedsføring overfor foresatte
 • Ulovlig avtaleinngåelser
 • Ungdom brukes som selgere overfor sine medelever

Eksempler på alternative opplegg

 • Troms og Finnmark har flyttet feiringen til juni
 • Halden har russekro og gratis aktiviteter og mat gjennom samarbeid mellom avgangselever, kommune og næringsliv
 • Asker har klassefest før hvert arrangement
 • Nesbru har like gensere for avgangskullet og avgangsstyret (istedenfor russestyre)

Så hva kan du gjøre?

 • Klassen er det fellesskapet alle elevene har og er en del av, så bidra til å bygge et godt miljø i klassen
 • Ha sosiale aktiviteter vg1, og samarbeid med ungdommene om det
 • Foresattesamarbeid – ha felles Facebook-gruppe, del oppgaver, følg opp
 • Bidra til og forvent inkludering

Råd fra ungdom til foresatte

 • Snakk med ungdommen din, vær nysgjerrig og åpen! Ikke avvis oss hvis vi er uenige
 • Videregående skole er mer enn bare russefeiring. Snakk om hva ungdommen din har lyst til og vil få ut av tiden på videregående
 • Tenk sammen om hva slags feiring de vil være med på når de blir russ
 • Vi trenger dere! Vær tilgjengelig sånn at vi tør komme til deg hvis det skjer noe vanskelig, vi trenger å bli hentet eller hjulpet med noe

Du er viktig!

 • Kreve inkludering også når det koster noe
 • Bygge og opprettholde bånd med eget barn og andre
 • Snakke positivt om barn og ungdommer i klassen
 • Være heiagjeng i livet – Kanskje for flere enn egne barn

Skolens kontaktinformasjon

Vi sender også ut enkelte meldinger og brev på SMS og Digipost.